Esben Andersen - Coach, Familieterapeut, Terapeut

Esben Andersen

Coach, Familieterapeut, Terapeut

Kristiansand , Videosamtale

Personlig fremmøte

Samtale veiledning til enkelt personer, par og familier. 900 kr. Avtal tid

Med personlig møte tenker jeg helst på at jeg foretar et hjemmebesøk eller møter deg på en arena hvor du føler deg komfortabel og trygg. Vi kan møtes en gang for en screening eller gjøre avtale om tettere oppfølging over tid.

Videosamtaler

Individual terapi / parterapi / veiledning. (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Du /dere kan prate med meg over nett helt uforpliktende. Mange synes att dette er en fin måte å få bistand.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Sliter du med vanskelige følelser og trenger en du kan prate med? Esben Andersen - Coach, Familieterapeut, Terapeut

Beskrivelse

Som terapeut kan jeg hjelpe deg som bare trenger en å prate med, eller deg som av ulike årsaker, strever med ulike utfordringer i livet. Jeg har flere års arbeidserfaring fra arbeid som rådgiver i PP- tjenesten, Behandler i avdeling for barn og unges psykiske helse, veileder i familiesenter og likemann innen rusfeltet. Jeg ser først og fremst på meg selv som et medmenneske og en likemann. En samtale med meg kan virke støttende. Jeg kan bidra til resursfremming og bevisstgjøring.


 Jeg tilbyr terapi og veiledning ved:

 

 • Oppdragelses spørsmål.
 • Hvordan forholde seg til barn / hjelpeapparat etter diagnosen er satt.
 • Skolerelaterte problemer / lære vansker.
 • Vansker i parforholdet.
 • Angst.
 • Depresjon.
 • Traumatiske opplevelser.
 • Rusrelaterte problemer.
 • Pårørende problematikk.
 • Barnevernsproblematikk / møte med offentlige etater.
 • Prestasjons angst / ønske om økt prestasjon.

 

Mine relevante utdanninger er:

 

 • Profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering i pedagogisk- psykologis rådgivning. (UiO).
 • Klinisk familieterapi (R- BUP / HiO)
 • Nettverksterapi som metode ved møte med mennesker i kriser (UiA).
 • Motiverende Coach (Ringom Instituttet)
 • PHD kurs i kontekstuell etikk (UiA).
 • Den lille forskerskolen (SSHF).

 

 

I yrkeslivet her jeg hovedsakelig jobbet med:

 • Barnevern.
 • Helsevern for psykisk utviklingshemmede. 
 • Voksen psykiatri.
 • Barne og ungdomspsykiatri.
 • Pedagogisk - psykologisk rådgiving.
 • Familiesenter..
 • Overvekt.
 • Rusomsorg.
 • Holdt kurs og foredrag.
 • Veiledet kommuner, studenter (universitetsklinikken), institusjoner og enkeltmennesker.
 • Har et enkeltmannsforetak.

 

Jeg tar imot deg som ønsker individuelle samtaler. Og dere som ønsker parterapi, familieterapi eller foreldreveiledning. Jeg har god erfaring med å snakke med voksne og barn.

 

 

Hvordan kan jeg hjelpe?

 

Jeg jobber eklektisk, som vil si at jeg bruker ulike fremgangsmåter for ulike problemstillinger. Som terapeut / Coach er jeg opptatt av at du skal føle deg hørt og sett, og at vi har gode samtaler som kan hjelpe deg der du er i livet. For mange er det å søke hjelp et stort skritt å ta. Derfor er det viktig for meg at du føler deg ivaretatt, respektert og trygg i møte med meg. Jeg har erfart at det er nyttig å bli kjent, Slik at jeg kan ha mulighet til å sette meg inn i hvordan du har det akkurat nå. Eller hvordan det er å være deg i den situasjonen du er i.

Som terapeut og Coach vil jeg fungere som en støttespiller som har verktøy og faglig kompetanse til å hjelpe deg der du er i livet. Tilbakemeldinger fra tidligere pasienter og klienter har vært at de opplever at jeg møter dem på en ikke bedømmende måte. Mange sier at jeg er behagelig å snakke med. Ofte sier folk at jeg evner å sette ord på hvordan de føler seg.

 Om terapi som metode :

Jeg implementerer effektive psyko- terapeutiske metoder for å avdekke selvet. Jeg søker å øke din forståelse av seg selv og oppmuntre klienten til å ta til seg nye holdninger og følelser i forhold til livets utfordringer. Det er essensielt at du forstår at terapi ikke er en magisk prosess eller en lett løsning. Terapi er en legende prosess som fordrer deltakelse og innsats hos deg, og fra meg som terapeut. Gjennom terapiens forløp oppnår man små forandringer i egen selvforståelse, du lærer å stå i og håndtere følelser av tristhet, frykt og psykisk ubehag på en slik måte at plagene avtar. Målet er at følelsen av å mestre livet er tilstede og at man ikke hindres av det problemet du oppsøkte hjelp i forhold til.

Om meg:

Jeg har gjennom mine studier og mitt yrkesliv skaffet meg en bred erfaring i forhold til å møte mennesker med ulike behov. I tillegg til dette har jeg egen erfaring med livet på godt og vondt. Kall det gjerne livets skole.

 

 


 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

 

 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.