Ellen Beate Dyvi - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ellen Beate Dyvi

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestaltterapi passer for alle som trenger en endring eller opplever krise, sorg og tap, i familie- og privatlivet eller i yrkeslivet. Ellen Beate Dyvi - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Hvorfor gestaltterapi?

Gestaltterapi passer for alle som opplever at de er i en fastlåst situasjon og ønsker endring i livet. Det kan handle om livskriser som samlivsbrudd eller om andre former for sorg og tap i familie- og privatlivet. Noen opplever kriser i forbindelse med tap av jobb og anseelse, eller ved overgangen fra jobb til pensjonisttilværelse.

Kanskje du vet hvorfor du søker terapi akkurat nå. Eller kanskje du gjør det fordi du er usikker på hvor du skal begynne. Det finnes mange grunner til å gå i terapi. Det kan være du trenger endring eller å lære mer om deg selv - og å ha en å dele prosessen med.

Kanskje du har behov for å komme videre i en krevende og fastlåst situasjon, der det er strevsomt og vanskelig å finne veien alene. Det kan dreie seg om ensomhet eller andre ting i kjærlighetslivet, i forhold til barna dine, i familien eller i vennskap. Det kan handle om jobbsituasjoner, eller om vanskeligheter i forbindelse med valg, grensesetting eller med å si det du har på hjertet. Det kan handle om seksualitet, uro, frykt, sorg og tap – eller andre ting. Du vet selv hvor skoen trykker hos deg.

  • Livskrise, sorg og tap
  • Vanskelig å se veien videre
  • Problemer med grensesetting
  • Forelder til tenåring/voksent barn som sliter
  • Frykt og uro
  • Fastlåst

Temaene kan dreie seg om alt i et menneskeliv: Om det som skjer i familien, i kjærlighetslivet, i forhold til barn, i vennskap og i jobbsituasjoner. Det kan handle om vanskelige valg, grensesetting eller med å si det du har på hjertet. Det kan også dreie seg om ensomhet, uro, frykt, sorg, tap, seksualitet, og andre ting som trenger oppmerksomhet for å kunne bli bedre.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan du tilpasser deg omgivelsene i ulike situasjoner og relasjoner, og som dermed også åpner opp for å se andre muligheter. 

Gestaltterapeuten stiller ikke diagnoser, og møter klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk eller syk kan lett stå i veien for oppdagelsen av den unike historien du bærer med deg. 

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi og ser på mennesket som en helhet. Vi vektlegger både tanker, følelser og kropp, der samtalen er det viktigste. 

Det er flere fastleger som henviser til gestaltterapi, og terapiformen har vært omtalt og anbefalt i blant annet Tidsskrift for den norske legeforening.


Om meg

Ellen Beate Dyvi (født 1963) er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo (2013) med videreutdanning i traumebehandling (2016) og samfunnsviter, cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1993). Jeg har lang og variert erfaring fra livet og fra flere ulike bransjer og roller i arbeidslivet - som kollega, leder, ansatt og selvstendig næringsdrivende.


Ring eller send meg en SMS eller e-post - så avtaler vi en uforpliktende samtale.

Velkommen!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.