Ellen Beate Dyvi - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Ellen Beate Dyvi - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ellen Beate Dyvi

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Frogner , Videosamtale

Personlig fremmøte

Individualterapi 750 kr. Avtal tid

Individualterapi 1.200 kr. Avtal tid

Parterapi 1.200 kr. Avtal tid

Parterapi 1.850 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Individualterapi (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Individualterapi (GoMentor videosesjon) 1.250 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Gestaltterapeut med videreutdanning innen traumebehandling. Jeg tar imot klienter som vil arbeide med temaer som ensomhet, sorg, grensesetting, frykt, uro m.m. Ellen Beate Dyvi - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Hvorfor terapi?

Kanskje du vet hvorfor du søker terapi akkurat nå. Eller kanskje du gjør det fordi du er usikker på hvor du skal begynne. Det finnes mange grunner til å gå i terapi. Det kan være du trenger endring eller å lære mer om deg selv - og å ha en å dele prosessen med.

Kanskje du har behov for å komme videre i en krevende og fastlåst situasjon, der det er strevsomt og vanskelig å finne veien - alene. Det kan dreie seg om ensomhet eller andre ting i kjærlighetslivet, i forhold til barna dine, i familien eller i vennskap. Det kan handle om jobbsituasjoner, eller om vanskeligheter i forbindelse med valg, grensesetting eller med å si det du har på hjertet. Det kan handle om seksualitet, uro, frykt, sorg og tap – eller andre ting. Du vet selv hvor skoen trykker hos deg.

 • Sorg og tap
 • Vanskelig å se veien videre
 • Problemer med grensesetting
 • Forelder til tenåring/voksent barn som sliter
 • Frykt og uro
 • Fastlåst


Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi passer for alle som opplever at de er i en fastlåst situasjon og ønsker endring i livet.

Temaene kan dreie seg om det som skjer i familien, i kjærlighetslivet, i forhold til barn, i vennskap og i jobbsituasjoner. Det kan handle om vanskeligheter i forbindelse med valg, grensesetting eller med å si det du har på hjertet. Det kan også dreie seg om ensomhet, uro, frykt, sorg, tap, seksualitet, og andre ting som trenger oppmerksomhet for å kunne bli bedre.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan du som klient tilpasser deg omgivelsene i ulike situasjoner og relasjoner. Gestaltterapeuten møter deg her og nå, og er oppmerksom på situasjonen som utspiller seg i terapirommet, for å støtte prosessen mot økt oppmerksomhet om deg selv og hva du trenger.

Gestaltterapeuten stiller ikke diagnoser, og møter klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk eller syk refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. I gestaltterapi er samtalen det viktigste. Og vi kan ta i bruk andre virkemidler.

Gestaltterapi ser på mennesket som en helhet, og vektlegger både tanker, følelser og kropp. Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi, utviklet som et alternativ til psykoanalysen av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman på 1940-tallet. Gestaltterapien representerer en bevegelse fra en hermeneutisk (fortolkende) tilnærming til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene), som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

I gestaltterapi er samtalen det viktigste. Samtidig ser jeg, som gestaltterapeut, på mennesket som en helhet, og jeg vektlegger både tanker, følelser og kropp i det terapeutiske arbeidet. Som gestaltterapeut tar jeg utgangspunkt i her og nå, sammen med deg.

Gestaltterapi er en retning innenfor humanistisk psykologi, som bygger på gestaltpsykologiske teorier og på eksistensiell og fenomenologisk filosofi.

Du kan oppleve det som godt og utviklende å gå i terapi. Samtidig kan terapi være både krevende og smertefullt, før det igjen endrer seg. Jeg vil være der sammen med deg når du utvikler større oppmerksomhet rundt dine temaer. I gestaltterapien søker terapeuten å møte klienten, som seg selv, fremfor å være objektiv og nøytral.

Det er flere fastleger som henviser til gestaltterapi, og terapiformen har vært omtalt og anbefalt i blant annet Tidsskrift for den norske legeforening.


Om meg

Ellen Beate Dyvi (født 1963) er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo (2013) med videreutdanning i traumebehandling (2016) og cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1993). Jeg har lang og variert erfaring fra livet og fra flere ulike roller i arbeidslivet - som kollega, leder, ansatt og selvstendig næringsdrivende.


Ring eller send meg en SMS eller e-post - så avtaler vi en uforpliktende samtale.

Velkommen!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.