Diana Cazacu - Gestaltterapeut under utdanning

Diana Cazacu

Gestaltterapeut under utdanning

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestaltterapeut under utdanning Diana Cazacu - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

 • Står du ovenfor valg?
 • Trenger du noen å snakke med?
 • Finner du ikke lenger glede i ting som før gjorde deg glad?

Det er du som bestemmer hva du vil snakke om. Min oppgave er å få kontakt med hvordan du har det, slik at jeg kan være til hjelp for deg. Jeg kan ikke redde deg fra problemene dine. Jeg kan hjelpe deg med å finne en ressurs i deg selv. Gjennom undersøkende og støttende samtaler du kan oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå og hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.

Det er mange grunner til å oppsøke terapi. Noen kan være:

 • Stress i hverdagen
 • Kulturelle forskjeller
 • Negativt selvbilde
 • Mangel på motivasjon
 • Fastlåste mønstre
 • Vanskelige relasjoner
 • Skyld og skam
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Angst
 • Vonde minner
 • Grensesetting
 • Forhold til kropp
 • Eksistensielle spørsmål

Jeg kan ikke være terapeut for personer som jeg allerede har en nær relasjon til, men er du usikker om dette kan du bare ta kontakt, så tar vi en prat om det.

Gestalt psykoterapi er en samtaleterapi hvor vi er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kropp. Terapeuten støtter deg til å klarlegge din situasjon akkurat nå. Da kan det være enklere å se hvilke valg og muligheter du har.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Kilde: gestalt.no

Jeg er født i Moldova og har flyttet til Norge i 2011.

Jeg er gift og har fire barn.

Jeg studerer Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og er godkjent av instituttet til å ta imot klienter.

Som fjerde års student på 4-årig gestaltterapiutdanning går jeg selv regelmessig i veiledning hos godkjent gestalt veileder, noe som sikrer kvaliteten i mitt arbeid med klienter og terapien jeg tilbyr.

Jeg er medlem av NGF, og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Min arbeidserfaring kommer fra forskjellige områder.

Jeg er utdannet som lærer og har videreutdanning i ledelse.

Jeg gikk gjennom en lang og lærerik prosess før jeg begynte på terapeututdannelsen i 2018. Mitt møte med gestaltterapi har vært som å komme hjem. Gjennom gestalten har jeg lært å kjenne etter og finne måter å regulere mine følelser på.

Jeg jobber som frivillig for SOS nødtelefonen, ved siden av egen praksis.

Jeg har norsk, rumensk og russisk som arbeidsspråk.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.