Carin Brandsrud - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Veileder

Carin Brandsrud

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Veileder

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Særlig kompetanse innen rusproblematikk, mobbing, vold, traume og overgrepsproblematikk, kommunikasjon og personlig utvikling. Carin Brandsrud - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Veileder

Beskrivelse

 

Jeg tilbyr særlig kompetanse innen:

 • Rusproblematikk
 • Spiseforstyrrelser
 • Vold
 • Traume
 • Overgrepsproblematikk
 • Mobbing
 • Arbeid med pårørende
 • Kommunikasjon
 • Personlig utvikling
 • Annen avhengighet
 • Veiledning

Jeg har erfaring både med individualterapi, parterapi og gruppeterapi. Jeg har god relasjonskompetanse, og har jobbet med mennesker hele mitt yrkesaktive liv. Jeg har i mange år jobbet med relasjonsbehandling og veiledning.

Jeg har særlig erfaring med å drive grupper for kvinner og har tilsvarende lang erfaring med å drive prosessgrupper. 
 
Jeg har selv tatt inn barn og ungdom I hjemmet, som besøkshjem og fosterhjem. Opplever at denne erfaringen er til god støtte I møte med mennesker som ønsker en samtalepartner/veileder/terapeut innen dette feltet.


I tillegg til å drive terapi fra Bergen Helhetsklinikk sine lokaler, jobber jeg også som miljøterapeut ved et ruskollektiv for unge voksne. Dette har jeg jobbet med siden 2010. 
Gestaltterapeut utdanningen tok jeg over 4 år ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og jeg er medlem av Norsk Gestalterapeut Forening. For tiden tar jeg viderutdanning innen arbeid med  traumer, og opplever at dette er til støtte i møte med flere klienter.
Mange av mine klienter jobber med å trene på å gi seg selv støtte, i møte med feks angst, lavt selvbilde og det å ta valg.

I 1993 utdannet jeg meg som trafikklærer, og har siden tatt videreutdanning og jobbet som daglig og faglig leder/veileder. 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.