Ann-Christin Berg - Psykoterapeut

Ann-Christin Berg

Psykoterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Dynamisk samtaleterapi, aktiv gjensidig deltagelse i innspill og respons, drømmearbeid, stressmestring og avspenning. Også lengre forløp med Jungiansk analyse. Ann-Christin Berg - Psykoterapeut

Beskrivelse

De vanligste plagene hos mine klienter er angstrelaterte. Indre uro, panikk, fortvilelse, sterk anspenthet, og ukontrollerbare følelser som skyld, skam og nederlag preger hverdagen og relasjonene deres.

Ulike typer livskriser er en hyppig årsak til at de søker hjelp.

Samlivskonflikter og vanskeligheter forbundet med uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og dårlig kommunikasjon i nære relasjoner er også veldig vanlig.

Andre strever med depressive symptomer; opplevelsen av tomhet og meningsløshet, sorg, tap, handlingslammelse og mismot, mislykkethet og følelsen av at noe er alvorlig galt.

 

Sorg, tap, avvisning og tidlige, ubearbeidede traumer er som regel det første som avdekkes når vi i fellesskap undersøker deres personlige historie.

 

Arbeidet med å få klarhet i sammenhengen mellom nåværende tilstand og de underliggende årsakene, har som mål å komme til ny innsikt, som er helt avgjørende for å kunne endre på destruktive tanke- og reaksjonsmønstre. Undersøkelsen av tidlige traumatiske opplevelser eller andre vedvarende vonde erfaringer, avdekker ofte en ensidig tilpasning til ytre krav som har overskygget den ekte personligheten. En dypere forståelse av egen historie og identitet styrker evnen til å gjøre nødvendige endringer, både i forholdet til seg selv, i nære relasjoner og sosial adferd generelt. Etter hvert kan indre konflikter dempes eller løses, og drivkraften som frigjøres kan påvirke den personlige viljen, evnen til glede og tilstedeværelse, og til å ta ansvar for å styre utviklingen i en mer konstruktiv retning.

 

 Jungiansk terapeutisk teori og praksis kjennetegnes av fokus på å bringe ubevisste faktorer opp til overflaten, og i sin tur forstå meningen med plagene og hvordan smertefulle opplevelser kan omformes til verdifull erfaring. Drømmearbeid, fantasier og kreative uttrykk er viktige verktøy.

Å søke hjelp når man forstår at man trenger det, er ikke et nederlag, det er et klart tegn på intelligens, handlekraft og psykisk styrke.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.