Tone E. Byberg - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Tone E. Byberg - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Tone E. Byberg

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Jeg har ledige timer til samtale, støtte og veiledning. Tone E. Byberg - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, KONTAKT GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING!


Kjenner du på stress, sorg, sinne, avmakt eller står du fast i vanskelige valg? Jeg tilbyr terapitimer om du har behov for støtte og noen å snakke med.


Det er mange anledninger hvor samtaleterapi kan være nyttig:

 • For å bearbeide vonde opplevelser
 • Om du har store påkjenninger i livet
 • Når livet kjennes tungt
 • For å håndtere følelser som sorg, sinne, angst, skam, maktesløshet
 • Om du ønsker selvutvikling
 • Ved behov for støtte i en vanskelig situasjon
 • Når det kjennes som om du motarbeider deg selv og ønsker endring
 • Om du kjenner deg stresset og urolig
 • Når forhold til partner/venner/familie/kolleger/bekjente kjennes vanskelig
 • Om du er pårørende og har behov for støtte i situasjonen 
 • Når du ønsker flere verktøy for å støtte deg selv


Gestaltteterapi

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi og har fokus på å skape bevissthet på hvordan vi tilpasser oss omgivelsene i ulike relasjoner og situasjoner, for å tilrettelegge muligheter for endring.


Noen ganger sitter gamle hendelser som ikke er ferdig bearbeidet lagret i kroppen, og kommer til uttrykk i tanker, følelser eller handlinger nå (dette kaller vi uferdige gestalter). Dette kan være et utgangspunkt for en samtale, hvor vi ser på hvordan denne hendelsen fortsatt påvirker deg i dag, og hvilke muligheter som åpner seg når vi utforsker dette sammen. Jeg ønsker å bygge en trygg relasjon og følge prosessen i ditt tempo.


I terapirommet er du-jeg dialogen mellom klient-terapeut en måte å bygge en likeverdig, trygg relasjon mellom oss. Det er viktig for meg å støtte deg i prosessen med å bli kjent med hvordan du tilpasser deg omgivelsene i ulike relasjoner og situasjoner. Sammen kan vi undersøke hvordan vi "blir til" i møte med hverandre og bearbeide opplevelser som preger nåtiden. Min erfaring er at ved å sortere, eksperimentere og øke innsikt om seg selv i relasjon med omgivelsene kan krevende situasjoner oppleves mer håndterbare.


Litt om meg

Jeg er 42 år, gift og mor til to tenåringer. På fritiden er jeg engasjert som leder i Norsk Gestaltterapeut Forening Rogaland og sysler med sang/dans. Jeg er utdannet Gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole, har administrativ bakgrunn fra oljeserviceselskap og flere års erfaring med frivillig organisasjonsarbeid.


Mellommenneskelig forståelse og prosesser har alltid interessert og engasjert meg. Gjennom å utforske hvordan påvirkning skjer i relasjoner har jeg fått tilgang på flere muligheter som gir rom for endring, personlig vekst og utvikling.


I løpet av livet har jeg opplevd å bli inspirert av sterke kvinner og gode rollemodeller, engasjert av mennesker og aktiviteter i mine omgivelser. Jeg har også erfart å stå i krevende situasjoner, vanskelige relasjoner, egen langvarig sykdom og som pårørende til personer i krise. Å se med nye øyne hvordan omgivelsene påvirker hvordan jeg opplever å være meg i ulike situasjoner og relasjoner, har vært (og er fortsatt) en nyttig erfaring.


Min måte å håndtere inspirasjon og motgang har gitt meg tilgang på verdifulle ressurser i dag. Gjennom gestaltterapi har jeg fått anledning til å utforske hva som motiverer og begrenser meg og har lært hvordan jeg orienterer meg, handler og finner støtte i ulike situasjoner. Slik erfarer jeg at det ved å være var og oppmerksomt tilstede kan være lettere å gjøre bevisste, hensiktsmessige valg i øyeblikket. Å bli klar over og anerkjenne egne ressurser/begrensninger i ulike situasjoner og omgivelser kan skape gode forutsetninger for å kjenne selvstøtte, mestring og balanse i eget liv. Dette er noe jeg jobber mye med terapeutisk.


Tilskudd og rabatt

Pensjonister, uføretrygdede og studenter tilbys rabatt på mine tjenester.


Velkommen til samtale!


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer