Hanne Madsen - Psykoterapeut, Karriererådgiver, Foredragsholder/Motivator

Hanne Madsen

Psykoterapeut, Karriererådgiver, Foredragsholder/Motivator

Videosamtale

5 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Er det noen du ønsker å Forandre? Jeg tilbyr individuell terapi og rådgivning midt i Oslo tett på sentralbanestasjonen. Hanne Madsen - Psykoterapeut, Karriererådgiver, Foredragsholder/Motivator

Beskrivelse

Jeg heter Hanne Vadum Madsen og har en bakgrunn som pedagog og karriererådgiver, med mange års erfaring fra arbeide med barn, unge og voksen med psykiske- og fysiske utfordringer som kan ha rot i tilknytnings- og relasjonstraumer fra tidlig barndom. Det kan være det å ha diagnoser som ADHD, autisme, OCD, PTSD, angst, psykoser og rus, men også varige smerter eller fysiske handicaps, kan være utfordrende og noe mann ønsker hjelp til å takle.

 

Hvorfor velge terapi eller rådgivning?

  • At du ønsker større selvindsikt og selvforståelse
  • At du er i en livskrise det kan være tap av nær familie, skilsmisse eller mistet jobben
  • Alvorlig sykdom hos deg selv eller i nære relasjoner
  • Problemer i parforholdet
  • Ønske om forandringer eller å kunne fastholde mål og mening med livet
  • Ønsker du rådgivning om arbeidssituasjon eller utdannelse
  • Rådgivning i forhold til å leve med langvarig smerte og sykdomstilstander
  • Rådgivning i forhold til barn og unge. Eks. Hvordan tilrettelegge for barn som har særlige behov

 

Min kompetanse

Psykoterapi med fokus på kropp, relasjoner og dine iboende resurser, og som tar utgangspunkt i nyeste nevropsykologiske forskning og hvor kreative prosesser kan være en innfallsvinkel for personlig utvikling.

Kompetanse på relasjonstraumer/ utviklingstraumer (påvirkning i fosterstadiet og de første 3 år) og deres betydning for dannelsen av personligheten

PREP- kurs for par, som ønsker å arbeide med relasjoner til hverandre

Rådgivning/veiledning om jobb og karriere, her er utgangspunktet selvfølgelig deg, og dine ønsker og muligheter.

Rådgivning/veiledning om å mester en hverdag med psykiske og fysiske utfordringer

PAS- Analyse (En pedagogisk utrednings- og analysemodell), for kartlegging av læringsstrategier og utarbeidelse av enn pedagogiskplan for større læringsutbytte.

 

Teoretisk ståsted

Jeg arbeider ut fra antagelsen om det hele menneske og livslang læring og utvikling for alle. Mine metoder er fra  Integrativ terapi, hvor det å uttrykke seg kreativt kan være en god innfallsvinkel til selvutvikling og bearbeidelse av tidligere opplevelser. Mitt mål som terapeut er å styrke dine iboende resurser så det blir integrert i din personlighet. 

 

 Kort om meg 

Både som pedagog, rådgiver og psykoterapeut arbeider jeg ut fra et helhetlig menneskesyn og alltid med fokus på dine ønsker og behov.

 

 

Du er velkommen til å kontakte meg for en uforpliktet samtale!

Referanser

Bitten - "Kontaktet Hanne for å få råd og sparring til mitt barn som har det vanskelig i skolen og sosialt. Jeg liket at Hanne fortalte konkret og utdypende om forhold som var hemmende eller fremmende for mitt barns læring og trivsel i skolen og hjemme. fikk helt konkrete råd til hvordan vi kunne takle hverdagen så den ble oversiktlig og strukturert for barne vårt. Barnet vårt har nå fått en bedre hverdag og vi foreldre har fått en langt bedre forståelse av årsak og virkning i forhold til de utfordringene vi stod i. Vi spiller nå bedre sammen som familie og har fått et større overskudd i hverdagen. "  Les mer  Les mindre

Lars - "Gjennom terapitimene har jeg fått redusert stresset i mitt liv. Har lært Mindfullness som en av teknikkene for tilstedeværelse og indre ro. Har fått sparring i personalesaker og nytt syn på personalehåndtering, som har vært ytterst nyttige i jobben som mellomleder. opplevde en engasjert og kompetent terapeut med en bred vifte av teknikker og viten om både person- og organisasjons psykologi."  Les mer  Les mindre

Trine - "Her følte jeg meg sett og hørt, også fikk jeg større forståelse for meg selv og mine omgivelser. Nå har jeg et bedre forhold til min samboer og min familie i øvrig. Hanne har stor innsikt og erfaring med mennesker med diagnoser som ADHD, NLD og autisme. Jeg og min sønn har begge en diagnose og med Hannes hjelp har jeg fått redskaper til å håndtere både egne utfordringer og forstår nå hvordan vi i familien kan jobbe med våre utfordringer. Jeg har i løpet av forløpet hos Hanne fått innsikt i alle de ressurser vi har i vår familie og hvordan vi får dem brukt på en positiv måte."  Les mer  Les mindre

Christine - "Terapien hos Hanne ga meg gode verktøy og teknikker til å jobbe meg gjennom en tøff periode i livet. Hennes behandlingsmetoder ga meg mulighet til å få innsikt og kontroll over min egen situasjon. Jeg ble bevisst min frykt og handlingsmønster, og verktøyene jeg kunne ta fram for å mestere dette."  Les mer  Les mindre

Ung Mann - "Hej Hanne. Du får lige en hilsen fra xxx i praktik på Skejby Sygehus. Min moster skulle ha røntgenfotograferet sin hånd og kom tilfældigvis ind til xxx. Han er stadig meget glad for sit valg af uddannelse og det er vores indtryk, det går rigtig godt. Han er ihvertfald tilpas."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.