May Rita Vildgren - Veileder, Facilitator PSYCH-K® / MF

May Rita Vildgren

Veileder, Facilitator PSYCH-K® / MF

Videosamtale

1 klientreferans

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

May Rita Vildgren - Veileder, Facilitator PSYCH-K® / MF

Beskrivelse

  • Sliter du med utbrenthet, og manglende energi?
  • Er du lei av å føle deg mislykket?
  • Opplever du gjentagende ødeleggende handlingsmønster?
  • Føler du deg som et offer i egen livssituasjon, og vet ikke hvordan du skal komme deg ut av det?
  • Har du blitt kronisk syk, og føler deg passiv og motløs i egen situasjon?
  • Mat er din venn eller fiende, og du lider under det. Du har stadig negative tanker om deg selv. 


Jeg jobber som helse- og livsstilscoach og har arbeidet som behandler, terapeut og veileder i over 20 år. Har særlig erfaring med helserelaterte utfordringer som bidrar til motløshet, dårlig selvbilde, og manglende motivasjon for en bedre hverdag. Ofte er det vanskelig å finne motivasjon til en målrettet framdrift i livet, når man sliter med negativ feedback fra seg selv.

Stadig flere føler seg utbrent, med svært lavt energi nivå. Jeg har verktøy for å gjøre et grundig kartleggingsarbeid og bidra til en snuoperasjon. Tross økende tilfeller av tilstanden, er det fortsatt lite hjelp å få. Gjennom år har jeg erfart hvor vanskelig det er å komme seg ut av en slik situasjon, hvis man ikke får god nok hjelp. I dag ser jeg stadig oftere at perosner utvikler livsstilssykdommer og helseutfordringer relatert til store krav og høyt stress.

Overvekt, utbrenthet og livsstils-sykdommer er gjerne et resultat av hvem vi er. Vi styres av gamle erfaringer, traumer, og arvede trosprogram, og vet ikke hvordan vi kan endre dette i oss selv. Dermed blir vi fanget i et mønster, som vi ikke kommer ut av.

Har erfaring med personer som ønsker å redusere kroppsvekt, men mangler motivasjon til å endre livsstil. Mange kjemper med skamfølelse, lav selvtillit, og motløshet. Kanskje kjenner du på små og store sabotører i deg som hindre deg i å lykkes i livet.


Min tilnærming    

Min hjelp er å finne årsakene til det som stritter imot og hindrer en god endring, og snu prosessen, slik at du kan jobbe for deg, og ikke mot deg. En stadig økende utfordring vi opplever er utbrenthet og utmattelse. Denne lidelsen griper stort om seg inni deg, men er knapt nok synlig på yttersiden. Går man for lenge med svært lavt energi nivå og underskudd, kan man risikere påfølgende livsstilsykdommer og helseutfordringer utløst av store krav og høyt stress.


I løpet av livet har jeg fått mengdetrening i å møte forskjellige utfordringer, både andres og egne.


Metode

Jeg har tidligere jobbet som Ergoterapeut, med fokus på å avdekke hjerneskader, og bidra til å gjenopprette tapte ferdigheter etter slag og ulykker.

Jeg jobbet etter en GAP modell, hvor målet er å redusere avstanden(gapet) mellom nåværende tilstand, og dit man ønsker å være (tidligere funkjsonsnivå). Det andre sentrale fokus var å kartlegge ressurser og begrensninger. Ved å finne dine egne ressurser, kan du selv bidra til å redusere begrensinger. Da jeg selv ble kronisk syk for 20 år siden, fikk jeg bruk for denne kunnskapen for å hjelpe meg selv. Jeg har også utdannelse som Ernæringsterapeut, og har god erfaring med helseutfordringer og sunne valg for kropp og helse. Men mange ganger klarer vi ikke ta de gode valgene, fordi noe i oss stritter imot. Den motstanden finnes i det underbevisste. Ernæringsterapi har hele mennesket i fokus, og ser på samhandlinger mellom det fysiske, mentale og emosjonelle. Hvordan du føler deg, har direkte innvirkning på vår fysiske kropp, og omvendt.


Min tilnærming

Jeg har lenge søkt etter metoder som kan spore opp og avdekke årsaker til at vi sliter og tar vanskelige valg. Metoden jeg benytter er effektiv, ved at den avdekker gamle innlærte programmeringer som hindrer deg i å lykkes, bidrar til negative følelser, tanker og selvbilde. Når disse er funnet kan vi gjennom en effektiv metode endre disse ved å installere positive trosprogrammer som bidrar til vekst og positiv framgang.

Svarene til hva som ligger bak alle problemene, er i oss selv. Ofte godt gjemt, men ikke umulig å finne. Kanskje du har lyst å bli en etterforsker i ditt eget liv? Sammen kan vi finne de ukjente og skjulte programmene i deg, som hindrer deg i å bli en bedre utgave av deg selv.

Du er velkommen til å kontakte meg for en uforpliktet samtale!

Referanser

Madeleine Knight - "I have been working with Maya over five months on a number of issues that have affected me, not least during the unusual months of the pandemic. I feel extremely comfortable and at ease talking to Maya about anything. It has been a really safe space to explore whatever I choose to talk about, and Maya receives what I say with complete non-judgement and acceptance that allows us to look deep into the topic. Maya’s ability to listen and understand and the relationship we have built over this time has led to great learning about myself and ultimately transforming for me. Maya is informed by a wealth of her own experience and she has an exceptional level of empathy and insight and an incredibly warm heart. She is able to use the PSYCH-K method from a distance to work directly with my subconscious and create shifts together. I am able to lead the sessions in what I want to work on and choose the beliefs I want to create. At the end of each session we celebrate and I choose the action steps I want to make. In this way the sessions are extremely empowering and productive. Thank you so much for all the work we have done together. Really this has been transformational for me over the last few months!"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.