Marit Ystanes - Coach, Sertifisert Co-Active Coach - GoMentor

Marit Ystanes

Coach, Sertifisert Co-Active Coach

8 referanser

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Det du fokuserer på blir det mer av! Jeg hjelper deg å tenke større og våge mer! Marit Ystanes - Coach, Sertifisert Co-Active Coach

Beskrivelse

Denne mentor er ikke lengere aktiv- kontakt GoMentor support, hvis du har bruk for hjelp med å finne en annen mentor. 
 
Det du fokuserer på blir det mer av! Endring starter oftest ved at vi er klar for å se ting fra nye synsvinkler - det åpner nye muligheter, vi setter nytt fokus. 
 
 • Føler du deg FASTLÅST?  Tid for SPORSKIFTE? 
 • Trenger du påfyll av POSITIV ENERGI? 
 • Mangler du med MOTIVASJON og GLEDE på jobb og privat?
 • Lar du omgivelsene styre deg og DINE VALG? 
 • Trenger du hjelp til bedre SELVFØLELSE, SELVBILDE - til å kjenne at DU er GOD NOK - at DU er NOK?
 • Bærer du på en drøm men mangler MOT til å TA STEGET?
 • Klar for nytt KARRIEREVALG? 
 • Ønsker du å bli TRYGGERE, TYDELIGERE og MODIGERE i lederrollen?
 • Ønsker du mer KRAFT og SAMARBEID i TEAMET ditt?

Min "driver" i jobben som coach er; Jeg tror at ditt potensial er større enn det du ser selv! Jeg tror at når du våger å være deg selv på ekte, er ansvarlig i eget liv, tar bevisste valg og er "skipper på egen skute" - da er alt mulig! Selvledelse, ansvarlighet og valg er også grunnstammen i mitt arbeid med grupper og team. 

Min misjon: "I bring you back to your heart." Å være ditt ekte jeg, er fundamentet som holder deg solid og som gjør det umulige mulig.  

Hvordan jobber vi sammen? 

Coaching er prosess - en prosess som "frakter deg fra der du er til dit du vil være". Endring starter når du er klar for å se ting fra nye synsvinkler - det åpner nye muligheter og du kan sette nye mål - du tar action med nytt fokus. 

Vi jobber sammen over tid - 2-3 måneder, der vi møtes 2 til 3 ganger pr måned. Jeg coacher online, eller ved personlig møte på mitt kontor på Voss eller Lofthus (Hardanger). 

Vi jobber med NÅTID og FREMTID, og vi jobber med din agenda i hvert møte. Dette handler 100% om deg, du går hele prosessen selv, men jeg går ved din side lenge vi samarbeider. Jeg er verktøyet som hjelper deg til å finne det du er ute etter; jeg lytter, jeg ser deg og jeg ser hva du egentlig sier, jeg støtter deg, utfordrer deg, og jeg holder deg 100% ansvarlig. Jeg går ved din side så lenge det er behov for det, til du går stødig i ditt nye spor. 

Gjennom prosessen er vi innom

 • begrensede og fastlåste tankemønster og holdninger
 • bevisstgjøring på ansvarlighet og å ta bevisste valg
 • bevisstgjøring på hva som styrer deg og ditt liv
 • tydelighet overfor deg selv og andre
 • åpne og utforske nye synsvinkler - i et 360gr perspektiv
 • sette nytt fokus
 • handling utifra ny innsikt og nytt fokus

Om meg

 • Driver firmaet MYcoach Marit Ystanes. 
 • Sertifisert Co-Active Coach, CPCC - fra The Coaches Training Institute (CTI).
 • ICF sertifisert coach - PCC - Professional Certified Coach. ICF er en internasjonal bransjeorganisasjon for profesjonelle og sertifiserte coacher som sikrer kvalitet og at vi jobber innenfor gode etiske regler. 
 • Certified Points of You Trainer og Country Leader Points of You Norway. Points of You Ltd. utvikler kreative verktøy forlæring og utvikling. Det er kraftfulle kommunikasjonsverktøy der kombinasjon av bilder og ord hjelper oss å utvide synsvinkelen/perspektivene. I tillegg til å bruke dem aktivt i mitt arbeid har jeg ansvar for oversettelse og distribusjon av Points of You i Norge. 
 • Høyskoleutdannet innen økonomi og administrasjon.
 • 20 års erfaring fra privat næringsliv i Oslo; Salg og Markedsføring, Prosjektledelse og Ledelse. Innen ulike bransjer; Inkasso, Forsikring, Bygg, TV/Reklame. 
 • Jeg har hatt medgang og suksess -  jeg har møtt motgang - jeg har satset og feilet, men når jeg faller sørger jeg å "falle fremover"! Livet privat og i jobb, er en viktig del av min utdannelse.  

 

 

Referanser

Mann 45 år, prosjektleder bygge- og anleggsbransje - "Situasjonen var at 15 år med krevjande oppgåver i arbeidslivet med samtidig etablering av familie, hus og heim hadde tært på kropp og sjel. Arbeidet hadde hatt høg prioritet, men på grunn av indre strenge krav til meg sjølv vart eg sjeldan nøgd med resultata. Den "indre stemma" sa at det ikkje var bra nok og det vart etter kvart ei redsle for at noko skulle gå gale på anlegga som vart bygde. Marit hjalp meg til å tenkje på det positive, alt det gode arbeidet eg har utført, verdien av min kompetanse og er blitt flinkare å rose meg sjølv gjennom den indre stemma. Dette har blitt ein positiv spiral. Eg er i utgangspunktet ei følsom person som kan bli såra av "skarpe" uttaler frå andre. Marit har lært meg korleis møte slike forhold, korleis unngå å bli såra eller føle meg som offer. Eg har lært at du vel sjølv korleis du møter ein person eller situasjoon, eg kan snu situasjonen. Eg trur mange vil ha god nytte av coaching som Marit gjev. Marit har ein fagleg bakgrunn som gjorde at ho forstod godt mine "problem". Ved hjelp av coachinga greide eg å snu situasjonen og bli motivert til vidare innsats i arbeidslivet. Eg vart rusta med bevisstheit om eigen kompetanse og med fleire "verktøy" for å løysa framtidige utfordringar. Alt dette førte også til meir overskot og fokus på det mest verdfull, nemleg mine næraste. "  Les mer  Les mindre

Kvinne 47 år, selvstendig næringsdrivende - "Marits erfaring fra næringslivet kombinert med hennes livserfaring, gir henne tyngden til å stille de "tøffe spørsmålene". Det sies at en coach ikke skal reparere eller "fikse" sin klient, men istedet være en guide til å få frem det beste i personen. Dette ER Marit, hun har gjort dette intuitivt lenge før coaching var et vanlig begrep. Våre coaching-timer gir meg bedre klarsyn og oversikt, noe som setter meg i stand til å ta gode beslutninger i tråd med mine verdier. Sist, men ikke minst, coachingen hjelper meg å utvikle og forbedre min kommunikasjon og mitt forhold til kolleger, familie og venner - og meg selv. Jeg kan kun anbefale personer jeg virkelig står bak - coaching med Marit anbefaler jeg på det varmeste. "  Les mer  Les mindre

Kvinne 40 år - "Når jeg tenker tilbake på tiden før jeg starter med coaching, vil jeg beskrive situasjonen med indre kaos, høyt frustrasjons- og stressnivå. Jeg trengte hjelp til å sortere. Hva ble egentlig viktig for meg? Allerede etter ett par timer med samtaler, hadde det indre "kaoset" begynt å slippe taket. Tanker og følelser var i større grad blitt plassert, og dermed kanskje mer under kontroll? Det jeg sitter mest igjen med etter avsluttet coaching er: Jeg er blitt mer bevisst på hvilke verdier som er viktig for meg, og at jeg i større grad handler deretter. Den føles som et sterkere fundament og større trygghet på meg selv og de valgene jeg gjør. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 48 år - "Det at jobben min forsvant har blitt en positiv prosess for meg. Coachingen har vært en bevisstgjøringsprosess for å komme videre og å finne meg selv. Det har åpnet kanalar og gitt nye impulser. Marit så meg og mitt potensiale og ved hjelp av coachingen åpnet jeg opp slit at jeg nå ser meg selv på en ny måte. Nå kjenner jeg at: Alt er mulig! - og at: Jeg kan velge! "  Les mer  Les mindre

Kvinne 42 år, advokat - "Min største utfordring har gjennom mange år vært å kjempe mot bitterhet. Det har tatt mange samtaler å "kjefte" meg ut av selvmedlidenhet og bitterhet og den harde sannhet har vært nødvendig fordi bitterheten også har fungert som sovepute og unnskyldninger for ikke å tørre. Noen ganger har jeg tenkt: "faen, kan du ikke bare se at det er synd på meg!" Så bra, så bra at du nektet å gi meg det jeg ba om og istedet ga meg det jeg trengte!! TAKK!! "  Les mer  Les mindre

Kvinne 48 år, dagleg leiar - "Eg hadde opplevd samlivsbrot som innebar store endringar både privat og i forhold til jobb. Eg hadde drive firma saman med mannen min i ei årrekke då bruddet kom. Eg lurte på korleis eg skulle klara å finne tilbake til den eg var før eg hadde tilpassa meg samliv og familieliv, og eg lurte på kva eg var god for i arbeidslivet - arbeidslivet utanfor eige firma. Eg trengte hjelp til å finna den eg var utan manne min og å finna kva eg var god for utan mannen min. Innerst inne visste eg dette, men eg trengte hjelp for å hente det fram. Du var ein som såg meg og mine utfordringar. Du kunne snu på ting, og få meg til å sjå på utfordringane på ein ny måte. Du gav meg oppgåver eg skulle jobba med, og dei oppgåvene tok meg vidare. Oppgåvene gjorde meg også meir bevisst på utfordringane, og eg turte møte dei. Samtalane var hovudverktøyet, men dei ulike øvingane og oppgåvene undervegs skapte ein god heilheit. Du viste meg at det er ok å ha det vanskeleg, men ein skal vidare. For å gå vidare må ein gjere seg ferdig med det som er vanskeleg. Eg har funne fram til meg. Eg som person har vorte tydelegare både for meg sjølv og andre, eg er trygg på meg sjøv og eg har vorte meir open. Eg har snakka meg gjennom dei ulike utfordringane, vorte utfordra, fått oppgåver og kjenner at eg gradvis har frigjort meg for det som er vondt og vanskeleg. Eg har valgt å gå vidare istadenfor å leve i det som er vanskeleg. No er eg meir bevisst på at eg er god på mine ting, og at eg klarar å stå på eigen bein både privat og jobb. Eg er meir nysgjerrig og open i jobbsamanheng. OG eg kan tørre å tenke - og sei at eg er god! Det er aldri for tidleg eller for seint å utfordre seg sjølv. Viktig å utfordre seg sjølv på ulike plan. Endringar kan gjere noko positivt med deg. Eg kan absolutt anbefala å gå til coach. "  Les mer  Les mindre

Gunn Marit Bergstrøm, fysioterapeut og trenar, GMB Aktiv Helse - "Ufordringa mi var Kva vil eg? og Kor skal eg? Du fekk meg til å finne svara som låg hjå meg sjølv, slik at eg tydelegare såg kor eg ville. Kva som var min veg. Du gav meg inspirasjon og mot til å tru på at det eg driv med er godt nok - at eg er god nok! Eg har sett meg spesifikke mål, der mange etterkvart er oppnådd ... og då må eg setja meg nye. Eg begynte å skriva ned måla og draumane mine, og så at eg nådde dei litt etter litt ... det har gitt meg trua på at rett fokus virkar. Du får til alt du vil få til! Eg har vorte tryggare på meg sjølv, fått ny inspirasjon/drive når det har butta litt imot og eg har funne ut kvar vegen min skal gå. Coaching med Marit er spennande, utfordrande og veldig givande - og det gjev resultat!"  Les mer  Les mindre

Irene Stana, Gründer av Franchisekjeden Floke, adm.dir. Flokefrisør AS - "Då eg starta hjå deg hadde eg to utfordringar framfor meg. Eg gjekk med planar om å starta eige bedrift, og eg ville bi tøff nok til å snakka i store forsamlingar. No har eg starta eige bedrift! Det hjalp veldig på tidsperspektivet å ha deg til å "spenna" meg bak og ned frå "gjerdet". Utfordringa med å snakka i forsamlingar er også definitivt bearbeidd. No utfordrar eg meg sjølv på dette så snart sjansen byr seg! Eg må ha tillit til den eg utleverer meg til. Og tillit har eg til deg. I tillegg opplever eg at me har mykje same verdiar, noko som er viktig for meg. Du er ikkje redd for å utfordra den du coachar, og det er bra! Du er veldig støttande, du er alltid "på skuldra mi" når eg syns noko er "skummelt". Eg har blitt mykje flinkare til å vera meg sjølv, stola på at det er godt nok! I tillegg brukar eg ein del verktøy som coachingen har lært meg, dersom noko er vanskeleg eller utfordrande. Eg har lært å setja meir pris på dei "mindre" tingene i livet. Eg anbefalar verdens beste coach Marit Ystanes til alle! "  Les mer  Les mindre

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer