Troens makt er stor

Skrevet d. 23-9-2019 21:38:18 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Ideally, the system of thought should be focused on opportunities in any situation rather than seeing all obstacles.  This belief and confidence are the keys to personal coping skills. 


Et eksempel på en strategi for «kognitiv» selv-ledelse er å lytte til tankene våre, identifisere negative tanker og negative indre samtaler, stoppe negative tanker, fremheve det positive i tankene våre og prøve å endre adferden i tråd med dette. Gjennom kognitiv selvledelse bearbeider vi våre tanker for å øke vår egen mestringsevne. 


Samtalemetoden «å endre tankestrategier» er å gå i dybden, analysere din holdning til en hendelse. 

LilleheimCoach❤️

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.