Ingeborg Odland Kvamme - Psykoterapeut under utdanning

Ingeborg Odland Kvamme

Psykoterapeut under utdanning

Videosamtale

1 klientreferans

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Ingeborg Odland Kvamme - Psykoterapeut under utdanning

Beskrivelse

Ønsker du å få en dypere forståelse av deg selv?

Er du usikker på hvor du er på vei eller hvor du vil i livet?

Vil du få hjelp til å utnytte ditt fulle potensial?


Ved å være en nærværende lytter og samtalepartner kan jeg hjelpe deg med å få en dypere forståelse av deg selv, dine verdier, hva som er viktig i livet for deg.


Min metode:

Terapi handler ikke nødvendigvis om å forandre seg, men om å få en dypere forståelse av seg selv og en mer nyansert opplevelse av både seg selv og verden. Jeg tror at livet kan berikes om man får hjelp til å innse sine styrker, sitt potensial og får hjelp til å utvikle medfølelse for og kjærlighet til seg selv. Mitt ønske som terapeut er ikke bare å redusere symptomer og problem, men også å hjelpe deg å forstå dine vanskelige følelser og reaksjonsmønstre, hvordan dette tar seg til uttrykk i dine relasjoner, og sammen undersøke dette på en åpen, nysgjerrig, ærlig og aksepterende måte.


Min metode er psykodynamisk terapi i bunnen, men med innslag fra kognitiv adferdsterapi, mindfulness, relasjonsfokusert terapi (Dynamic interpersonal therapy), mentaliseringbasert terapi, samt ISTDP (Intensive short-term psychodynamic therapy).


Jeg har samtaler både individuelt og med par. Jeg jobber gjerne med en stor bredd av områder, men eksempelvis vanskelige følelser, selvaksept og selvfølelse, identitet, grensesetting, verdier og utmattelse.


Om meg: 

Jeg er nå på mitt siste år av psykologutdanningen. Jeg er bosatt i Stockholm, men er opprinnelig fra Tromsø. Jeg har terapipraksis i studiet og har også gått i egenterapi for egen utvikling. Jeg har også i flere år interessert meg for og praktisert meditasjon, og har innsett hvor viktig tilstedeværelse og oppmerksomhet er for å oppleve livet 100%. 


På grunn av at jeg fortsatt er under utdanning tilbyr jeg lavere priser for mine terapitimer. 


Velkommen til en uforpliktende første samtale

Referanser

"Ida" 25 år - "Ingeborg har vært en god støtte som har gitt meg mange nyttige råd. Hun er engasjert og oppriktig tilstede i samtalen. Jeg har opplevd at jeg har blitt veldig godt lyttet til."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.