Astrid Bjorå - Psykolog

Astrid Bjorå

Psykolog

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Astrid Bjorå - Psykolog

Beskrivelse

Hei, mitt navn er Astrid. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Der jeg fordypet meg i behandling av voksne og eldre. Jeg  har toårig  videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) samt ulike kurs. Jeg har blant annet erfaring fra arbeid med personer med alvorlige psykiske lidelser samt arbeid med personer som på ulike måter faller utenfor arbeidslivet. 


EFT er metoden jeg hovedsakelig benytter meg av i terapi i tillegg til elementer fra andre terapiformer for å tilpasse best mulig til den enkelte. Emosjonsfokusert terapi er en humanistisk og transdiagnostisk terapiform utviklet av Leslie Greenberg og kollegaer.

EFT bygger på en teori om at psykiske problemer oppstår når vi ikke har kontakt med grunnleggende emosjoner og behov. Et eksempel kan være at vi lærer i oppveksten at det ikke er greit å vise sinne, eller å være lei seg. Disse følelsene kan igjen bli vanskelige å forholde seg til senere i livet. I terapi er målet å få kontakt med følelsene igjen, bli bevisst på dem, akseptere dem, forstå hva de betyr, å kunne regulere dem og kommunisere dem til andre på en hensiktsmessig måte. I terapi er målet å gå inn i det som er vondt og vanskelig for å endre på det ved hjelp av en trygg og empatisk terapeut og et godt samarbeid mellom terapeuten (meg) og deg som tar kontakt.


Jeg kan for eksempel hjelpe deg med angst, depresjon, relasjonelle vansker, traumatiske hendelser/ PTSD, eller du kan snakke med meg om problemer i hverdagen. 


Alle er velkommen til å ta kontakt! 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.