Bergithe Torp Bø - Veileder, Psykoterapeut

Bergithe Torp Bø

Veileder, Psykoterapeut

GoMentor 24/7

2 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg ønsker å bidra til at andre blir bevisst sine verdier slik at de får en tryggere hverdag med økt motivasjon og handlekraft. Bergithe Torp Bø - Veileder, Psykoterapeut

Beskrivelse

Livet er fullt av utfordringer, og det er vanskelig å møte dem alene. Jeg brenner for å utruste mennesker med ressurser for å takle dem. I samtale opplever jeg at mennesker får bedre kontakt med tanker og følelser. Det gjør det lettere å sette gode grenser, oppdage nye muligheter og vinne nytt mot og håp for fremtiden.

Det finnes en rekke mentale verktøy som gjør mennesker i stand til å takle stress uten å bli overveldet. Som terapeut søker jeg å styrke din evne til å regulere nervesystemet, vise selvmedfølelse, tenke smart og se klart.

Jeg er utdannet integrativ psykoterapeut og bruker verktøy fra ulike terapeutiske tradisjoner deriblant; kognitiv terapi, kunst og uttrykksterapi, narrativ terapi og sensormotorisk psykoterapi.


Jeg har god erfaring med å styrke menneskers motstandsdyktighet i møte med stress grunnet episoder fra nåtid eller fortid. Mange bruker unødvendig mye krefter på stress drevet av automatiske tanker, følelser og instinkter. Når systemet svikter reduseres selvtilliten. Noen opplever det som om det er noe grunnleggende galt med kroppens reaksjonsmønster og mister motet og troen på sine iboende ressurser. Med støtte fra en terapeut kan reaksjoner som oppleves frustrerende bli en kilde til energi og visdom.

Noen ganger kan det være nyttig å oppdage hvordan kroppens reaksjoner i nåtid har sammenheng med overveldende historier i fortiden. Jeg har utdanning i traumeterapi og psykisk helsearbeid og jobber aktivt for at mennesker som har opplevd maktmisbruk skal stå oppreist med mot og frihet til å sette grenser og være seg selv.


Dersom en betrakter mennesket som grunnleggende spirituelt, kan en si at sårene en opplever i møte med mennesker som oppfører seg ufint skader vår ånd. Det påvirker menneskes grunnleggende opplevelse av å være trygge, elskbare og verdige. Min erfaring er at sjelelige sår påvirker eksistensielle spørsmål og vår rett til å ta en plass i samfunnet. For meg er det livgivende å tenke at vi alle er elsket av en Skaper. Ikke på grunn av våre bragder, men på tross av. Det finnes nåde for den som erkjenner sin menneskelige begrensning of forsoner seg med at en den en er.


Mitt kontor ligger på "Samtalesenteret ved gjestebrygga" i Grimstad, men jeg møter også folk på nett. Første samtale er gratis og uforpliktende. 


Referanser

Gina - "I felt that Bergithe really understood me, and heartly wanted to help and make me feel better. She was so lovely and I really enjoyed our talks."  Les mer  Les mindre

Karoline - "Samtalene med Bergithe gjorde meg bevisst hvilke behov jeg trenger å ivareta - for å senke skuldrene i møte med hverdagens utforinger. Det har vært godt å få hjelp til å forstå hva følelsene mine har å fortelle. Jeg oppdaget at jeg kan legge fra meg ansvarsfølelse ovenfor mennesker jeg ikke trenger å bære og blitt mer selvivaretakende."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.