Bergithe Torp Bø - Coach, Veileder, Psykoterapeut student

Bergithe Torp Bø

Coach, Veileder, Psykoterapeut student

GoMentor 24/7

2 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg brenner for at mennesker skal falle til ro med sin menneskelighet og bli utrustet til å stå oppreist i møte med livets utfordringer. Bergithe Torp Bø - Coach, Veileder, Psykoterapeut student

Beskrivelse

Jeg brenner for at mennesker skal oppleve at det er greit å være den de er og snakke sant om livet. Verden kan være et utfordrende sted å bo noen ganger, derfor tilbyr jeg utrustende samtaler. Vi trenger å ha god kontakt til egne tanker og følelser for å sette gode grenser for oss selv. Vi trenger kommunikkasjonsverktøy for å samhandle med andre på en god måte.

Det finnes konkrete verktøy vi kan dra nytte av for å bevisst regulere egne følelser og fatte valg basert på refleksjon. I samtalene hos meg får du hjelp til å reflektere og bli bevisst hvordan du kan ivareta deg selv og andre, slik at du føler deg utrustet til livet. Ved siden av tilbudet i mitt eget firma jobber jeg som coach for bedriftsansatte. Jeg har god erfaring med å styrke menneskers motstandsdyktighet i møte med stress, overgangsperioder i livet og utfordrende situasjoner på jobb.

Mange bruker mye tid i stress drevet av automatiske tanker, følelser og instinker. Det kan da oppleves som om det er noe grunnleggende galt med systemet, en kan miste motet og troen på sine iboende ressurser. Gjennom bevisst refleksjon med støtte fra en terapeut kan reaksjoner som oppleves frustrerende bli en kilde til energi og visdom.

Vi lever i samspill med våre omgivelser, og påvirkes av sosiale roller og erfaringer i nåtid og fortid. Noen ganger kan det være nyttig å oppdage hvordan kroppens reaksjoner i nåtid har sammenheng med overveldende historier i fortiden. Jeg har utdanning i traumeterapi og psykisk helsearbeid og jobber aktivt for at mennesker som har opplevd maktmisbruk skal stå oppreist med mot og frihet til å sette grenser og være seg selv.

Uover min integrative terapiutdannelse og kunnskap om psykisk helsearbeid har jeg kunnskap om hvordan kulturell tilhørighet i kristne trossamfunn kan påvirke identietsspørsmål på godt og vondt. Slik jeg ser det er hver enkelt person er skapt med en urokkelig verdi. I møte med verden utfodres ofte vårt verdisyn, ettersom noens kvaliteter verdsettes høyere enn andre. Min erfaring er at mange har en underliggende frykt som knyttes til eksistensielle spørsmål og vår rett til å ta en plass i samfunnet. For meg er det livgivende å tenke at vi alle er elsket av nåde. Ikke på grunn av vår tilstrekkelighet, men på tross av. Erkjennelse av vår tilkortkommenhet kan være en vei til forsoning og fred med oss selv og livets skuffelser. I møte med andres livsfortellinger får jeg stadig se nye aspekter av hvordan livet kan tolkes og rommes. Jeg ønsker å speile den som kommer og vil møte hver enkelt med nysgjerrighet og aksept.

Mitt kontorl ligger på "Samtalesenteret ved gjestebrygga" i Grimstad, men jeg møter også folk på nett. Første samtale er gratis og uforplitende. 


Referanser

Gina - "I felt that Bergithe really understood me, and heartly wanted to help and make me feel better. She was so lovely and I really enjoyed our talks."  Les mer  Les mindre

Karoline - "Samtalene med Bergithe gjorde meg bevisst hvilke behov jeg trenger å ivareta - for å senke skuldrene i møte med hverdagens utforinger. Det har vært godt å få hjelp til å forstå hva følelsene mine har å fortelle. Jeg oppdaget at jeg kan legge fra meg ansvarsfølelse ovenfor mennesker jeg ikke trenger å bære og blitt mer selvivaretakende."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.