Anne Kviteberg Gomnes - Coach, Veileder - GoMentor
Anne Kviteberg Gomnes - Coach, Veileder

Anne Kviteberg Gomnes

Coach, Veileder

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

veileder, coach og samtaleterapeut Anne Kviteberg Gomnes - Coach, Veileder

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST TA KONTAKT MED GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING

 

 

Alle er vi eksperter på egne liv, men noen ganger behøver vi litt hjelp til å være det. Vi kan ha en tendens til å bli døve og blinde på oss selv, samt selvkritiske. Da er det nyttig med et par ekstra ører og øyne, som kan lytte, stille deg forløsende spørsmål og se DEG og DIN situasjon fra et annet perspektiv. Det kan jeg hjelpe deg med!


SAMTALER med meg skal være motiverende og handlings skapende. Vi snakker oss fremover med fokus på dine styrker, realistiske muligheter, handlinger og løsninger som passer for DEG. 

 
 

Områder jeg kan hjelpe deg med: 

 • Personlig utvikling
 • Foreldreveiledning
 • Stresshåndtering
 • Selvtillit og selvfølelse
 • Grensesetting for seg selv
 • Bevisstgjøre egen livssituasjon, verdier og ønske
 • Endre uhensiktsmessige tanke og handlingsmønstre
 • Bedre fokus og struktur i hverdagen
 • Fra tanke til handling"Flink pike" syndromet
 • Gode prioriteringer innen familie og jobb
 • Studievalg 

  Som samtaleterapeut kan jeg tilby følgende: 
 • Være en aktiv samtale partner
 • Være en støttespiller og utfordrer i din prosess
 • Hjelpe deg til å utforske egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser
 • Synliggjøre ulike valgsituasjoner
 • Ta beslutninger
 • Stille deg spørsmål som bidrar til refleksjon
 • Følge opp din endringsprosess
 • Lede deg frem til ønskede handlinger

 
Målsetting med samtalene:

Mål med samtalene er å bevisstgjøre egen situasjon, ønsker, verdier og mål, samt lage holdbare strategier og planer for å nå disse. Gjennom prosessen vil du få verktøy og oppdage egne muligheter og ressurser, som gjør at du kan håndtere dine utfordringer på en god måte. Dette forutsetter at du VIL endring og selv er aktiv og ansvarlig i prosessen. Mening, mestring og motivasjon er basis i en endringsprosess.

 • Vi kan bl.a. jobbe aktivt med å:
  bevisstgjøre dine styrker og ressurser
 • Identifisere et negativt tanke - og handlingsmønster
 • Fokusere på det som fungerer
 • Identifisere og redusere stress faktorer
 • Bli tryggere i foreldrerollen
 • Strukturere din hverdag
 • Ta gode valg
 • Øke ditt støttende selvsnakk


Samtalen: 

Dialog er hovedmetoden, der jeg vektlegger et likeverdig samarbeid. Jeg er trent på å lytte aktivt, også til det som ligger «bak» ordene. Jeg stiller åpne og utfordrende spørsmål, som skal sette i gang refleksjon og bevisstgjøring hos deg. Har god erfaring med løsnings fokusert tilnærming og SØT metoden  (situasjon, ønske og tiltak).For meg er det viktig at du opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor. Å sette ord på tanker og følelser kan være forløsende, bevisstgjørende og ikke minst handling skapende. Viktige verdier for meg som veileder er; trygghet, tillit, taushetsplikt, respekt, humor, god kjemi og DEG i fokus.


Utdanning og erfaring: 

Jeg har en videreutdanning innen endringsledelse, pedagogisk utviklingsarbeid, veiledning og coaching fra Høgskolen i Oslo/Akershus.  
I mitt tidligere arbeid som pedagogisk leder i barnehage er jeg dreven i  "møte med mennesker" og har jeg en unik erfaring innenfor barns utvikling, mellommenneskelige forhold, kommunikasjon og relasjonsarbeid, både med barn og voksne.


Tenk om ønsker om endring kan omsettes i praksis?  Det KAN det! Det er DITT valg!

 

Jeg ønsker deg velkommen til å kontakte meg for en uforpliktet samtale!

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer