Sensitiv, høysensitiv

Skrevet d. 8-1-2020 17:10:01 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Analytisk og problemorientert, eller særlig sensitiv? 

 Analytiske ferdigheter og sensitivitet er ofte to sider av samme sak. Det handler om persepsjonsevner som kan se eller ane det som ligger bakenfor det observerbare eller åpenbare.

Fokuset rundt sensitivitet som karaktertrekk har de siste årene fått mye oppmerksomhet. Har du sensitivitet som karaktertrekk?

Et av de mest fremtredende personlige fellestrekkene bla forskning har å vise til, er at disse menneskene har hatt sin runde av motstand. Gjennom store prøvelser har de måttet lodde dybden både i sin egen og andres psyke. De er ofte begavede mennesker som kan oppfattes som introverte når de føler seg utilpass. Når de er i sitt rette element i trygge og noenlunde forutsigbare omgivelser er de en gave for alle rundt seg. De kan også oppfattes som overdrevent forsiktige og analytiske eller følsom og romantisk.

Å være sensitiv ovenfor stemning, lys, lyder, bevegelse, lukt, mm er ingen hinder, kun vakre egenskaper ved deg. Lære deg å utnytte den ressurs som ligger i din sensitivitet til det beste for deg og det livet du lever. ❤️ LilleheimCoach

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.