Jeg sliter med å få tid til å gjøre jobben min!

Skrevet d. 5-9-2020 21:23:11 af May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Mange opplever en hverdag hvor man må yte stadig mer, gjerne med mindre ressurser til rådighet. I arbeidslivet har vi en rekke tidsbesparende hjelpemidler; smarttelefoner, nettbrett og PC-er, som alle skal bidra til at vi jobber mer effektivt og fleksibelt.

Likevel jobber mange ledere flere timer i døgnet nå enn noen gang tidligere. Med mulighet for konstant tilgjengelighet opplever mange at de aldri kan ta helt fri.

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen, kan et perspektiv for å fremme lederkarrieren din være å styrke eget selvlederskap.

Her er seks tips som kan hjelpe deg:

1. Lag en god regi i eget liv Ledere som er effektive og høyt produserende over tid, har en bevisst regi i eget liv. Hun eller han presterer på høyt nivå i jobben. Samtidig sørger lederen for å være til stede for sine nærmeste uten at hun hele tiden «bare må ta den telefonen eller svare på den e-posten». Når familien har det bra og man opplever at forholdet mellom jobb og familie er avklart, yter ledere bedre på jobben. Høyt presterende ledere setter også av nok tid til å fornye og opprettholde egen energi gjennom fysisk trening og tid til egne aktiviteter som gir energi. Det kan være å spille et instrument, å ha gode kultur- og naturopplevelser, å trene ungenes fotballag eller å lese. Eller rett og slett å slappe av.

2. Hva motiveres du av? Reflekter over hva som driver deg – hvilke oppgaver er det som faktisk er mest lystbetonte? Du jobber mest effektivt når du jobber med oppgaver som er krevende, hvor du opplever å kunne bestemme selv, og hvor oppgavene oppleves meningsfulle og interessante. Ved å fokusere på slike oppgaver, styrker du prestasjonene dine.

3. Observer deg selv! Observer deg selv jevnlig for å kartlegge hvordan du bruker tiden din, hvilke oppgaver du utfører i det daglige, hvor dyktig du er i måten du løser oppgavene på, og i hvilken grad oppgaven bidrar til at virksomheten når sine mål. Bruk gjerne skriftlige notater. Systematisk selvobservasjon gir aha-opplevelser for mange. Vi antar at vi har en god oversikt over hvordan tiden på jobben brukes. Selvobservasjon kan likevel gi overraskende nyttig informasjon for å identifisere tidstyver og se hvilke oppgaver du med fordel kan bruke mer tid på for å skape langsiktige resultater, og kanskje enda viktigere, hva du med fordel kan legge vekk. Mange ledere dras mot operative hasteoppgaver på bekostning av ledelse. Det skaper også resultater – men neppe på lang sikt.

4. Sett deg mål Sett deg konkrete og krevende mål, både kortsiktige og langsiktige. Sammenhengen mellom effektiv arbeidsinnsats og krevende målsettinger er godt dokumentert (Locke & Latham, 2002). Dine mål kan dreie seg om organisatoriske mål som du setter sammen med andre, eller de kan være utviklingsmål og ferdighetsmål for å styrke dine prestasjoner som leder.

5. Tren og øv på krevende oppgaver Sett av tid til å oppdatere og utvikle kompetansen din. Vurder hvilke oppgaver du med fordel kan gjøre på en annen eller bedre måte. De fleste av oss har oppgaver vi behersker spesielt godt. Andre oppgaver løser vi så godt vi kan der og da. Dersom noen av de sistnevnte gjelder oppgaver som du enten bruker mye tid på, eller som er kritiske for å nå organisasjonens mål, vil det lønne seg å legge ned mer innsats i å utvikle måten du utfører oppgaven på. Peter F. Drücker (2005) sier at det eneste vi mennesker kan svare med når arbeidstrykket øker, er å utvikle arbeidsmetodene våre. Som leder må du sørge for å sette av tid til kompetanseutvikling for å unngå kompetanseslitasje – definert som å løse stadig nye utfordringer ved hjelp av utdatert kunnskap.

6. Sørg for å skjerme deg Åpen dør er viktig. Likevel kan du som leder med fordel skjerme deg slik at du ikke konstant blir avbrutt når du skal jobbe med tankemessig krevende oppgaver. Ikke la andre styre all tiden din på jobben. Prioriter hardt mellom de viktigste oppgavene dine. Det er mange forventninger til deg som leder, og kanskje skal du ikke innfri alle på én gang. En viktig lederferdighet er å kunne prioritere «det viktigste av det viktige» i en travel hverdag. Å si nei til en forespørsel vil ofte bety at du sier ja til noe annet som kanskje er viktigere. Du må ta kontroll over egen kalender og bruke tiden din på de oppgavene som skaper resultater på lang sikt. Noen oppgaver kan kanskje medarbeiderne dine gjøre på en like god eller kanskje enda bedre måte?

Kilde: 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.