Har du lurt på om du eller barnet ditt er høysensitiv?

Skrevet d. 7-7-2020 20:55:08 af May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Visste du at… ca. 20% / hvert 5 menneske / ca.1 mill. nordmenn har denne egenskapen som er likt fordelt mellom menn og kvinner?

  • Fungerer som en «medfødt evne til «menneskemusikalitet»
  • Tar til seg 3-5 ganger mer stimuli / informasjon fra omgivelsene
  • Er en stor ressurs – som også medfører sårbarhet
  • De høysensitive har forutsetninger for å være «følelsesmessig tilstede»
  • Finnes i alle høyere dyreraser
  • Har vært betegnet som «varslere» og «orkidemennesker»
  • Ca. 30 % av de høysensitive er utadvendte/ekstrovert


Vi er alle sensitive og følsomme på vår egen måte og befinner oss et eller annet sted på en skala mellom 0-100 %. Befinner du deg i området 70 % er du sensitiv, men ikke høysensitiv. Er du som meg 80% eller mer, så kan dette bidra til hvordan du opplever din hverdag.

Høysensitive mennesker er utstyrt med et nervesystem som bearbeider inntrykk og stimuli på et dypere plan enn gjennomsnittet. Undersøkelser av hjerneaktiviteten hos høysensitive, viser en høyere aktivitet og blodgjennomstrømming i høyre hjernehalvdel.

Dette begrunnes med at hjernen til den høysensitive har mer fininnstilte og kraftigere «antenner» enn gjennomsnittet. Hver enkelt av oss har filtre (metaprogrammer) som bestemmer hvilken informasjon som får komme igjennom det bevisste sinn.

Vi utelater, generaliserer og forvrenger informasjon slik at vi unngår overbelastning. Dette fungerer som en beskyttelsesmekanisme. Denne beskyttelsesmekanismen fungerer ikke på samme måte hos en høysensitiv. Vi kan si det slik at «maskene» i filteret er større og slipper dermed igjennom større mengder informasjon.

Hjernen bearbeider informasjonen dypere, antennene fanger opp flere nyanser og reagerer sterkere enn gjennomsnittet. Dette er ingen sykdom eller diagnose, men igjen et karaktertrekk som er likt fordelt mellom kvinner og menn.

Ekstrovert vs introvert vs høysensitiv?

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler også denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv.

Ifølge de fleste definisjoner, som Myers-Briggs, skilles det mellom introvert og ekstrovert slik: “Ekstroverte fornyer sin energi ved å tilbringe tid med mennesker, involvert i et vidt spekter av sosiale aktiviteter”. Og “Introverte får fornyet enegergi av å være alene, å gå innover, prosessere og tenke på ideer, og å delta i stillere, mer tankefulle aktiviteter”.

Ifølge Elaine Arons forskning er det slik at alle høysensitive mennesker har behov for å bevege seg innover, å tenke dypere, og at de fortere overstimuleres ved mange inntrykk. De 30% høysensitive som er ekstroverte, føler fort at de faller mellom alle stoler, også her. Mange høysensitive ekstroverte forvirres over begrepene. 

Om du kjenner at du selv er nysgjerrig på denne egenskapen og har lyst til å lære mer så ta kontakt fordi ofte hjelper ny forståelse oss i seg selv, og når vi får mulighet til å bli kjent med oss selv i trygge omgivelser så kan dette redusere både bekymringer og stress. Jeg er selv høysensitiv og jeg er her for deg, gode tanker May Britt

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.