Er det en god morgen?

Skrevet d. 18-8-2021 15:02:57 af Marit Høgalmen Uppstad - Psykoterapeut

Min venninne har stundom en inspirerende positiv livsholdning.

- Er det en god morgen?, spør hun på telefonen. Og jeg bekrefter ja, det er lørdag, jeg har fri, jeg er ute og går en tur og det er en fin høstdag, ja, akkurat nå er det en god morgen. Hva med deg? spør jeg tilbake. Og så er vi i gang med å reflektere og det ene tar det andre og så er en time godt og det er noen som venter på en av oss, så vi må legge på.

Det geniale med et slikt spørsmål, tenker jeg, etter at jeg har lagt på, er at hvis det ikke er en god morgen så blir jeg minnet på at jeg kan ta noen grep, jeg kan kanskje gjøre noen justeringer, ta noen valg eller endre noe, slik at morningen & dagen min blir litt bedre.

Å bli minnet på den muligheten kan være fin, fordi da kan jeg handel på det. Av og til er det et lite grep som skal til for å få det bedre...kan du kjenne deg igjen?

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.