Empatisk kommunikasjon

Skrevet d. 28-10-2020 14:58:34 af Bjørn Gunaketu Kjønstad - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Coach, Familieterapeut, Familieveileder, Veileder

Et kommunikasjonsverktøy som både klienter i terapi og studenter ved OsloMet setter pris på er empatisk kommunikasjon, inspirert av Ikkevoldskommunikasjon utviklet av Marshall Rosenberg.

Hovedingrediensen er empati: Må må ville hverandre vel. I starten kan det være vanskelig hvis man er forbannet på den andre eller føler seg krenket. Da er det viktig å kontakte ønsket om å få bedre kommunikasjon som hjelper både deg og andre til et bedre liv. Jeg har selv fulgt offer for terrorhandlinger og sett hvordan dette er mulig. Med fokus på empati er det nyttig å fokusere på fire aspekter ved kommunikasjon:

  1. Fakta heller enn tolkninger. Fakta er det dere kan enes om. Tolkningerfører ofte til krangler som ofte ikke er så lette å forløse.
  2. Følelser som oppstår i møte med fakta. Det gjelder å anerkjenne den effekten det som har skjedd har på en selv, åpen og ærlig. Dette er viktig fordi følelser sier noe om de behov vi har. Det er som en el- eller bensinmåler som kan signalisere at vi snart går tom for strøm eller bensin. Når vi føler ubehag er det viktige behov som ikke er møtt. Når vi er glade eller tilfreds er behovene tilfredsstilt.
  3. Behov er kjernen i enhver viktig kommunikasjon. Vi har ikke så mange forskjellige behov. Det er allikevel viktig og anerkjenne og imøtekomme dem slik vi har behov for som individ. Filosof og økonom Max-Neef kartla følgende grunnleggende behov: • livsopphold • beskyttelse • hengivenhet • forståelse • deltagelse • rekreasjon • skapelse • identitet • frihet. Vi trenger alle en måte å tjene til livsopphold og det er forskjellig hvor mye vi trenger. Det som gjelder er å finne det ut for en selv - og den en kommuniserer med.
  4. Forespørsler er en måte å få dekt ens behov. Kommunikasjon blir mye lettere når man unngår å stille krav. Gode forespørsler er konkrete og gjørbare.

 Her er oppskriften. Da er det bare å kommunisere i vei!

(Advarsel: Det er lettere sagt enn gjort! Ref: Egen erfaring)

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.