Din evne til å lede deg selv.

Skrevet d. 20-10-2019 21:16:44 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Emosjonell coaching, å lede seg selv. Alle snakker med seg selv. Det vi sier, er bestemmende for den retning vi velger å gå og kvaliteten på vårt liv. Måten du snakker med deg selv på, kan bety forskjellen mellom lykke og fortvilelse. Det påvirker på det sterkeste din selvtillit eller det motsatte, mangel på tillit til seg selv. Det å endre måten du snakker til deg selv på, er kanskje, kan hende, det viktigste du gjør i livet. Selvcoaching.

LilleheimCoach ❤️

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.