Nå er det viktig å tro på det du ønsker deg

Skrevet d. 4-4-2020 00:26:39 af Linda Nordskog - Psykoterapeut, Mentaltrener, Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Gestaltcoach, Hypnoterapeut, Helsecoach, Foredragsholder/Motivator, Parterapeut

Mister du troen på at det er mulig får du rett! Kan det bli bra igjen?

Noen ganger blir en i tvil om det er mulig at ting ordner seg. Av og til blir det bedre igjen om vi tar en ny vei videre i livet.

Av og til skal vi se med klarhet, sjekke ut og våge å stille spørsmålene.

Kan dette gå bra? Av og til skal en dør lukkes, slik at du kan gå inn nye dører og gjerne helt nye bygg, møte de menneskene du fortjener og ha et liv som er godt og tilfredsstillende.

Det hender det er best at kjærester fortsetter livet sammen, mens andre ganger er det best at en går videre hver sin vei. Er du for eksempel er hektet på en ekskjæreste som har påført deg svik, skuffelse og avvisning? Da er det viktig for din frihet at du klipper av den strengen som nå ikke gir deg annet enn smerte. Eller har din ektefelle gjennom et langt liv påført deg smerte? Det er en del av livet, og det er noe som også kan bringe hverandre enda nærmere om dere begge strekker ut hendene til hverandre og satser på livet nå og fremover.

Du vet selv når du trenger å være tøff nok til å gå videre og bygge opp livet ditt med en ny vinkel. Det innebærer av og til en ny kjæreste, jobb eller nye venner. Ledere på toppen skal støttes På toppen blåser det hardt, og det er samtidig god oversikt, ressurser og fordeler som ikke blir tatt nok i bruk for best mulig av støtte som potensial. Ledere skal støttes, men blir oftere revet ned og utsatt for et hardkjør som kan være skadelig og nedbrytende. Om så har skjedd er det svært viktig at det får arbeidet med dette sammen med en som jobber ut fra at dette skal utvikles og bli ny styrke.

Det er helt nødvendig at ledere jevnlig får ventilert, bygd seg opp, bearbeidet og jobbet gjennom stress, belastninger og potensielle utfordringer sammen med en som styrker kropp og sinn, og jobber annerledes enn resten av folkene på settet i drift og næringsliv. Ensomme posisjoner i storm Jeg møter driftige, hardtarbeidende, høytpresterende, imponerende og dyktige ledere og eiere i næringslivet.

Det er ensomme stillinger og posisjoner der en har mer behov for den støtte og styrke en kan gi seg selv, og på den reisen skal alle ha en spesiell mental trener eller psykoterapeut som meg selv som kan bidra til det beste for kropp og sinn. Det kan komme stormer, angrep, «kill the leader» og «syndebukk» vinder innenfra og utenfra, og de skal ikke forventes eller provoseres frem.

De skal observeres om de kommer, og møtes med klar, tydelig ro og kraft. I forretninger er det så mange brikker som skal passe, og det krever at en står i hardt arbeid over lang tid. For de som makter dette, og med struktur, orden, effektivitet og høye idealer oppnår resultater, vil de ha forventninger om å gjenta suksessen. Det hele gjentar seg og en bygger opp og skaper verdier, mens en kan miste sin egen livsoppgave, drøm og ønske om litt ro og frihet.

Mange mister evnen til det de har mest behov for, og klarer ikke sove, roe ned og slappe av. Hele prosessen med press, jag og overdrevent arbeid over tiår, kan bringe en ut av balanse og evne til å slappe av, nyte livet og ha det godt i eget liv. Paradoksalt nok er det mange som sliter voldsomt med å ta det med ro og feire livet, være fornøyd med seg selv når de har lykkes, for på veien har det bristet en del grenser som krever bearbeiding og stell for at det skal gro glede, ro og livskraft igjen. Ofte er det nødvendig å få ugresset opp i lyset slik at det kan bli gjødsel for nye, verdifulle frø som skal bli produktive vekster for fremtiden.

Mange strever med at de ytre verdiene skal være perfekte før de selv kan tenke på hva de vil og ønsker. Det er risikosport der relasjoner og livskvalitet får svi. Sett aldri deg selv og livet ditt på vent mens noe materielt skal bli ferdig. Lev nå underveis, mens og til tross for de omstendighetene som er. Når livet seiler skal du være med, levende, tilstede og du kan tillate deg og ha det godt. og ser at livet seiler uten deg.

Det er mulig å gjøre noe. Du har deg selv, livet og endring er alltid mulig. Vi hjelper deg! Du fortjener å ha det godt! Innover i deg selv på utforsking Det største mysteriet i oss går innover i menneskesinnet, der vi utforsker naturkreftene i kropp og sinn, og vår utrolige evne til å helbrede og forsterke oss selv kan vi på bare få minutter gjøre en oppgradering i oss selv. For å kunne utnytte denne fantastiske muligheten vil du som klient jobbe innover i deg selv, og utforske og bli kjent med det som er Selv. For dette livet som strømmer gjennom deg er fullstendig virkelig, og det inneholder din unike livsessens som har som intensjon å holde deg levende i best mulig forfatning i kropp og sinn.

Hjelp deg selv med ivaretagelse og oppmerksomhet. Livet ditt er hellig og det viktigste som finnes. Behandle deg godt! Som klient hos meg trener du på å bli mer oppmerksom og kjent med hvordan du er, gjør det, kjenner, føler, tenker og hva du vil og har behov for slik at du kan ha det best mulig. Det er en jobb der det å anerkjenne, akseptere og godta deg selv som du er, vil være med på å gi deg den utviklingen som igjen bidrar til mer liv, glede, ro, balanse, frihet og du kan uten videre begynne å smile mer igjen.

En slik vekst og utvikling er i tråd med menneskets naturlige ønske og intensjon om å vokse, strekke seg, blomstre, skinne og bli mer opplyst, klok, moden og rik på opplevelser, erfaringer og møter som gir mening. Jeg er klar over at det kan være uvant, sensitivt, ut av komfortsonen og det er samtidig noe du venner deg raskt til da det er helt essensielt og et grunnleggende behov under press å jobbe med det som er uferdig, kaos, gir uro, panikk, stress eller sinne etc.

Ved å bearbeide, legge et arbeid på dette som uferdig er en belastning, kan det ferdig og transformert til nye superkrefter, kreativitet, kunst og nye ideer du aldri ellers hadde fått opp eller forstått. Ved å ta tak idet som er ubehagelig kan det bli grobunn for ny vekst. Det gjør dette arbeidet givende, spennende og interessant – og derfor elsker jeg det og vil gjerne nå ut med dette i større skala. Så gjør det som gir energi, eller får deg glad eller rolig. Alt etter hva du trenger. Behov er ikke valg. Det er noe du tar på alvor for deg og livet ditt, med alt og alle de innebærer. Slutt med det du gjør som tapper deg for energi, eller juster rundt timing, detaljer slik at det blir noe du kan leve godt med om du vil fortsette. Det som tapper deg, tømmer deg faktisk for krefter, river deg opp og får deg til å smuldre opp. Dette er noe som skal opphøre og stoppe.

Det er viktig å gjøre det som gir energi og ro, mens en slutter med det som tapper en og skaper smerte og lidelse. Livet ditt din største gave Ta regi i livet og vær mester i eget liv! Større livsgave og livskunst finnes ei, samtidig som det er enkelt er det virkelig ikke lett alltid. Vi vil alle jevnlig gå på en smell som gir potensial for nydelig innsikt og møter over en unnskyldning og utstrekning der en møter hverandre i dypere kontakt. Du ser at jeg elsker å snu og riste ting til en sterk måte å leve på, og dette er resultat av varhet på det som først ikke var så godt og så utviklet jeg det. Helse og livskvalitet Dersom du klarer å ha mer tillit og tro på deg selv og livet ditt, vil du blomstre, gnistre og stråle ut. Det er også viktig å ha troen på at du kan få bedre helse og livskvalitet, da det uten dette vil bli helt annet fokus og mål enn det som både gir mer helse og livskvalitet fordi det er håp og det som paradoksalt nok er effekten av håp, tro og forventning om at det blir bede. Har du gitt opp er det akkurat det du gir beskjed opp.

Kjemp alltid for helse og livskvalitet – du fortjener å ha det godt! Noen ganger er det som nevnt best å slutte, gi opp og bli ferdig, for eksempel i dårlige forhold enten det gjelder arbeid, samliv eller vennskap, men når det gjelder helse og livskvalitet skal du aldri gi opp. Kjemp alltid for helse, liv og livskvalitet, slik at du kan ha det så godt som mulig ut i fra rammer og omstendigheter. Ta en ting om gangen, en dag, time eller et øyeblikk, men ikke bruk dem opp på enda mer smerte. Mist aldri håpet og troen på at det blir bedre. Mange mister håpet, og klistrer seg til nyheter og informasjon om all elendigheten som skjer i verden, og livet. Det er opplagt at mange mister håpet med all den lidelsen som skjer i verden med krig, sult, sykdom, overgrep, urett og terror. Likevel skal vel ikke du og jeg som kan sitte trygt i sofaen og se disse nyhetene, spise oss mer enn mette og sove trygt, la oss invadere på en slik måte at vi mistet håp, tro og gir opp.

Er det noe vi må holde oppe er det håpet og troen, og for deg som selv er syk – du trenger ikke all den informasjonen om andre som er syke. Du trenger i så fall å høre om alle som har blitt friske uten at legene forstår noe som helst, eller av å rense kropp og sinn for gift og fått ekstraordinær superhelse og du trenger nyheter, energifelt og mennesker som gir ro, mening, livsglede og rom for håp, tro og til og med magiske eventyr som blir virkelige livserfaringer. Og for pårørende av alvorlig syke så er det sorg og tap som er en egen kanal av smerte. Likevel er det i slike stunder enda viktigere å puste inn håp, glede og ro. Ta ekstravare på deg og de rundt deg. Mennesker er grunnleggende god intensjon.

Mister vi troen og håpet om at vi har gode intensjoner blir det nettopp polariteten som får utfolde seg der det blir rovdrift og overforbruk. Her kan vi tenke lokalt eller globalt, i familie eller samfunn. Det er så mye mistillit, engstelse, uro og mistenksomhet. Mange opplever å servere gavepakker på sølvbrett, men blir mistenkt for utnytting og lureri. Vi er faktisk grunnleggende bare natur, riktignok klodens mest avanserte vesen, og vi har garantert potensial til å være gode, konstruktive og ivaretagende. La håpet blomstre og dette livet til Moder Jord kan bli vakkert!

Vi er natur, rene som naturkraft og vi har et overlevelsesinstinkt som kan gå så langt at det blir lidelse. Tap av håp skaper farlige situasjoner, og ledere blir uansvarlige og uvørne med det mest dyrebare som lever på jorda. Natur, dyr og mennesker får gjennomgå fra våre egne som ikke har tro på at vi skal få ha det godt. Analyser, taktikk og strategi påvirker miljø og mennesker uheldig på mange nivå, slik at vi blir syke og dårlige. Dette blir onde sirkler som leder til maktkamp, aggresjon, økonomiske kriger og det ender bare med tap for alt og alle.

Mennesker uten tro går rundt mer døde enn levende og argumenterer logisk og analytisk for sine argumenter om alt som ikke virker og er mulig. Den blinde leder den blinde inn i håpløshet og oppgivelse. Det krever trening og tid å bygge opp trosystemer som støtter og gir andre mulighet til å nå deg, møte deg og hjelpe deg, men det kjennes snart naturlig og enkelt. Via håp får du tilgang til deg selv og alle de utrolige ressursene vi har i vårt komplekse mesterverk av livsessens av kropp og sinn. Da er det mulig å få det bedre igjen, bli friskere og helere med kontakt med hele deg selv slik at det sårbare får styrket seg og du gir deg selv livet tilbake. Transformasjon og endring er mulig med håp. Gi deg selv den gaven.

Det er så mange som sliter med helseplager. Når du selv eller andre kjære er syke, er det lett å bli bitter, marinere seg i selvmedlidenhet og bli liggende helt fast, dypere inn i hjelpesløshet og smerte enn om du var nøytral. Slipp håpet, troen og viljen til tilfriskning, helbredelse, vendepunkt, gjennombrudd og et virkelig sterkt ønske om å bli bedre og bedre hver dag, slik at du kan kjenne deg lykkeligere. Det er normalt at dette vekker motstand, og om det gjør så tygg litt ærlig i deg selv på hva fordelene av helseplagene er. For det er en del ting du slipper å gjøre, og da kan du kaste disse krykkene og bli enig med deg selv om at du faktisk helt og fullt vil bli helt frisk nå til tross for at du da får mer ansvar, mer å gjøre, du mister en del omsorg og hjelp osv.

Både du og jeg vet på ett nivå at vi vil være friske og sterke. Samtidig er vi så avanserte og utrolige skapninger med så mange systemer, og av og til kan det være litt misforståelser og feilprogrammeringer i blindsoner, underbevissthet eller i muskler og kropp etc. Derfor er mitt budskap i dag at du kan åpne opp for å forvente det du ønsker, gi deg selv håpet tilbake. Alle fortjener et godt liv! Du kan tillate deg å leve et godt liv. Og fundamentet for et godt liv er en god helse, så gi deg selv mulighetene til helse gjennom forebygging, optimalisering og utvikling fysisk og mentalt. Det er enormt kraftfullt å tro på deg selv, livet ditt og at du skal leve en god dag, en god time og gode øyeblikk, akkurat nå.

Om du virkelig vil booste din helse og dit immunforsvar, så har jeg laget et rimelig onlinekurs som handler om dette. Søk på Mentora og Linda Nordskog, så kommer denne nettsiden opp som heter Mentora og inneholder ressurser og verdier for ditt liv. 


Beste hilsen Linda Nordskog for Mentora & Bergen Helhetsklinikk As 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.