Ludmila Amundsen - Psykolog

Ludmila Amundsen

Psykolog

Tromsø, Online

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Veiledning på lederskap / lederutvikling 850 kr. Avtal tid

Jeg kan bidra til å utforske din lederstil / lederskap. Vi kan snakke på tlf / skype, eller jeg ka nmøte deg på din arbeidsplass.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 77 59 70 12

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Terapi / støttesamtale / veiledning 850 kr. Avtal tid

Jeg kan tilby terapi for både voksne og barn.

Utredning 1 time 800 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr utredning av barn, unge og voksne for ulike psykologiske problemområder. Dersom du har et symptomtrykk som du lurer på kan være noe mer, eller trenger en second opinion kan jeg bistå deg.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 77 59 70 12

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR SUPPORT FOR VIDERE VEILEDNING.

 

Jeg er en psykolog som for tiden jobber i spesialisthelsetjeneste med pasienter som har diabetes, både voksne og barn, og har således ervervet meg kompetanse på område som omhandler muligheter for et godt liv med kronisk somatisk sykdom. Jeg kan veilede pasienter i å kunne motivere seg selv til å ta vare på egen helse og på veien mot sine behandlingsmål. 

Jeg har også en del erfaring med organisasjonsarbeid, både undervisning i ulke psykologiske temaer, som kommunikasjon, motivasjon og godt arbeidsmiljø, og veiledning i konflikthåndtering og andre temaer. Jeg har i flere år bistått en bedriftshelsetjeneste med foredrag i psykososiale forhold og veiledning på lederskap. Målet er å gi deltakere psykologisk kunnskap og verktøy som en kan anvende for å øke trivsel, styrke relasjoner og oppnå fastsatte mål.

Jeg har erfaring med personlighetsforstyrrelser, både utredning og behandling, særlig hvor vonde følelser tar overhånd og ødelegger for nærerelasjoner.

Jeg behersker kognitiv terapi, og en del andre metoder og tilnærminger, bl a CAT, DBT, EMDR, LØFT, samt har jeg en del erfaring med familieterapi.

Jeg er 37 år gammel. Utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Jeg har kompetanse i å utrede og behandle barn og unge for et bredt spekter av psykiske vansker og lidelser, i terapi med barn og unge, i foreldreveiledning, samt i veiledning og kursing av barnehager og skoler. Jeg har etterhvert opparbeidet meg en solid kompetanse om mange av vanskene barna kan ha, samt utviklet evnen til å tenke bredt / kritisk og evnen å skille mellom det som kan likne på hverandre.


Jeg tenker kvalitet når jeg arbeider med mennesker og tilstreber etter å oppnå en god allianse med mine pasienter / klienter, som igjen danner grunnlaget for endringsmuligheter.

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.