Kaline Simensen - Psykoterapeut - GoMentor
Kaline Simensen - Psykoterapeut

Kaline Simensen

Psykoterapeut

Sandvika

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Kaline Simensen - Psykoterapeut

Beskrivelse

Vi er mange som i løpet av våre liv opplever perioder der vi:

  •  lengter etter større mening, tilfredshet og glede
  •  sliter med å komme i kontakt med egne følelser, behov eller kreativitet¨
  •  plages av opplevelser  av overveldende stress, nedstemthet eller angst som vi ikke kommer ut av
  •  strever med samspillet med våre nærmeste, med venner eller kollegaer
  •  sliter med en følelse av å ikke være god nok, eller kjenner på skyld og skam
  •  lider under tyngden av sorg eller tap


Snarere enn at psykologiske symptomer er en sykdom, tror jeg de kan være inngangsporten til å forstå noe mer om oss selv. De vanskelige periodene i livet bærer med seg en kime til vekst og utvikling. De samme symptomene som nesten bøyer oss i kne, vil kunne være døråpner til en utviklingsprosess og ny lærdom hvis vi har mot til å utforske det nærmere.

Denne utforskningen vil være en reise som vi foretar sammen gjennom samtaler der vi forsøker å språksette ulike indre følelser, opplevelser og fornemmelser knyttet til dine erfaringer.  Vi utforsker tankemønstre og forestillinger knyttet til erfaringene. 

Der det er hensiktsmessig vil vi kunne ta i bruke ulike kreative uttrykk som maling / tegning, bevegelse eller rollespill / psykodrama, og som vil kunne lede deg bak ordene til en ny og dypere innsikt i deg selv. 

Nærværstrening og enkle øvelser med kropp og pust vil kunne bedre tilstedeværelse i kropp og sinn, og øve din evne til selvregulering. Det vil kunne trene din aksept for hvem du egentlig er, din evne til å romme deg selv, og vil bidra til bedre selvomsorg og også empati for andre. 


Om meg:

Jeg har jobbet med mennesker i flere tiår nå, både som pedagog og som psykoterapeut. 

Jeg er utdannet psykoterapeut / kunst- og uttrykksterapeut med mye erfaring fra og stor tiltro til menneskets kreative utfordelse som en helsebringende kilde

Min etterutdanning i Nevroaffektiv psykoterapi er et verktøy for å kartlegge og sette i gang presise utvikllingsprosesser i psyke og kropp.

Jeg har halvannet års mindfulness utdanning fra Danmark, og 12 år med egen daglig meditasjonspraksis.


Inspirasjonen min er  menneskemøter, musikk, dans, bevegelse, farger og natur.


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.