Livsmestring - også for voksene?

Skrevet d. 12-11-2019 20:17:03 af Helene Bakke - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Livsmestring handler om å opparbeide seg ferdigheter og praktisk kunnskap til å kunne håndtere livet utfra egne ønsker og behov. Derfor rommer det mange områder i livet og kan virke som en skal kunne mestre hele livet, men for å forklare det på en enkel og strukturert måte begynner jeg med å dele det inn i tre områder fordelt slik


  • Det indre liv - dette handler om våre følelser, og hvordan disse styrer deg i hverdagen. Din selvtillit, selvinnsikt, håndtere følelser, stress og endringer.

  • Relasjoner med andre – dette handler om hvordan du samspiller med andre, uttrykker deg, påvirker, løser konflikter eller lytter. Grensesetting.

  • Handling – hvordan du mestrer de praktiske oppgavene som jobb, økonomi, husstell, hygiene osv, men også hvordan du utøver å foreta egne valg, ser konsekvenser, finner løsninger, analysere, dine holdninger, verdier, normer og påvirkningskilder.Å mestre livet er en kust for du skal kunne håndtere alle disse kunnskapene og ferdighetene på samme tid og sted. Av og til dukker det opp snubletråer i livet som kan både gjøre vondt og oppleves urettferdig.

Snubletråene kan være av den typen hvor andre mennesker avviser deg, er misunnelig, overser deg, bestemmer over deg, sårer deg eller du blir manipulert. Du blir så overrumplet at du ikke helt greier å gjøre noe før det er for sent.

Min erfaring er at om jeg har fokus på Det indre liv, så vil mye av det de andre områdene falle på plass. Derfor vil jeg ha mest fokus på å kunne mestre sine egne følelser, og har valgt ut noen temaer.Ryggsekken

Ofte snakkes det om at vi har en ryggsekk med gamle og negative opplevelser som vi tar med oss inn i det voksende livet. Om denne ryggsekken er stappende full, så vil det bli tungt å bære den, og da særlig i oppoverbakker. Da vil jeg si at du har en dårlig livsmestring.
 Dette kan gi seg utslag i dårlig selvtillit og selvbilde, og vanskelig for å ta gode valg for en selv. Du bli fort stresset og liker ikke selv små endringer.


Skam

Når en ikke mestrer livet, kan skammen komme krypene og sette seg i kroppen. Jeg deler ofte skammen i to områder, den dype skammen som stammer fra opplevelser i barndommen eller i voksen alder. Ofte har skammen rot i et tabu eller en overveldende situasjon som er vanskelig å snakke om, og hvor en føler seg skyldig i utfallet. 
Den andre er der hvor du har gjort dårlige valg, og hvor du bør føle på skammen for å kunne be om unnskyldning for å reparere relasjonen. Har du ikke tilgang til skammen som et barometer, vil du være overfladisk og selvopptatt. Ofte da med mange brutte relasjoner og svært ensom.


Deling

Å bruke deling som kommunikasjonsform vil redusere skammen og noe av innholdet i ryggsekken vil slippe taket. Dette vil jeg si er første skritt i en helingsprosess. 
Jeg bruker disse kommunikasjonsverktøyene:


  1. Snakker i JEG-form.
  2. Analyserer ikke

  3. Generaliserer ikke

  4. Snakker ikke om alle andre, men tar utgangspunkt i meg selv og egen opplevelse
  5. Lytter aktivt
Ved å ta i bruk disse verktøyene vil dette gi deg tilgang til og å kunne uttrykke egne følelser, samt redusere konflikter. Du kommer også ut av ensomheten og bygger opp relasjoner.

Tilbakemeldinger

Å kunne gi oppriktige tilbakemeldinger utfra hvordan du opplever situasjonen er viktig for å komme i dialog og ikke miste seg selv. Noen ganger må en sette grenser ved å kunne si NEI, det får du ikke lov til. Andre ganger er det mest riktig å gi positive tilbakemeldinger eller annerkjennelse for å bygge opp og styrke en relasjon. Av og til kan det være bra å gi en positiv tilbakemelding på en liten ting selv om relasjonen er dårlig. Det vil styre den.


Å sette seg inn i andres situasjon

Ved å se situasjonen fra fugleperspektiv er det lettere å kunne sette seg inn i andres perspektiv av en situasjon, da vil du få litt avstand og egne følelser tar ikke overhånd. Dette er noe en må trene på for å få til, men det vil gi deg en økt selvinnsikt og nye perspektiver.


Å komme ut av et fastlåst mønster

Det er vanskelig å komme ut av egne fastlåste mønstre uten hjelp. 
I en psykodrama-gruppe vil du kunne trene på å mestre nye situasjoner, og legge det gamle fra deg.
 Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.