Psykodrama – en kreativ/pedagogisk metode for vekst og holdningsendring

Skrevet d. 11-4-2018 22:02:40 af Helene Bakke - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Psykodrama er en pedagogisk metode med terapeutisk virkning, og den legger vekt på kreative veier til å bygge og styrke en gruppe: Skape trygghet, tillit og samhold.  Den kan brukes alle steder der det finnes en gruppe mennesker. Arbeidet tilpasses gruppas kultur og behov.

 

Psykodrama handler om selve livet: Identitet, roller, kommunikasjon, relasjoner, samhandling og utvikling i et trygt felleskap. Det å bygge opp trygghet hører med til metoden. Arbeidet er ressursorientert, ansvarliggjørende, sosialiserende, praktisk målretta og grunnleggende optimistisk.

 

Psykodrama er en praktisk metode forankra i egen teori og livsfilosofi (se eget avsnitt). Livsfilosofien er grunnleggende humanistisk og eksistensialistisk med vektlegging av de kreative og spontane muligheter i enkeltmennesket og i grupper. De grunnleggende verdier går ut på å respektere den enkelte, ha tillit til hans/hennes egne ressurser og evner til å kunne skape noe nytt og finne nye veier videre.

 

«Sammensveising i gruppa, og mer trygghet for felles måte å tenke på»

tilbakemdling fra ledersamling

 

Når jeg skulle presentere fagfeltet ”psykodrama” måtte jeg finne en enkel måte å formidle på, samtidig som det skulle være gjenkjennende og møte organisasjonens språk og kultur.

 

Psykodramaets virkefelt

 

Jeg valgte på en enkel måte å vise hvilke muligheter som finnes av metodens virkefeltene.

 

Modellen viser hvordan terapi er flettet inn i alle virkefeltene. Dette for å skape en trygghet og forståelse rundt krysningspunktene. Det er nettopp denne krysningen mellom f.eks organisasjons- og lederutvikling og terapi som gjør psykodrama som metode til et godt verktøy innen dette feltet.

 

«Rollespill har gitt meg forståelse for andre forutsetninger og tankesett»

tilbakemdling fra ledersamling

 

I organisasjons- og lederutvikling med basis i psykodramametoden jobber vi med konkrete situasjoner fra arbeidsplassen i ’her og nå’, og gir rom for de følelser som vekkes hos hvert enkelt individ i denne situasjonen. Det er når hver enkelt kjenner etter hva de føler i situasjonen at vi kan bidra til å få en terapeutiske virkningen eller holdningsendringen. Dessuten er psykodrama handlingsorientert, noe som skaper raske resultater.

 

«Testet erfaring og praksis opp mot noe teori»

tilbakemdling fra ledersamling

 

 Velkommen til å ta kontakt :)

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.