Psykodrama har en innlæring på 90% og det er høyt - les hvorfor her

Skrevet d. 23-1-2020 22:35:57 af Helene Bakke - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Vi har alle vært på foredrag, kurs eller seminarer hvor vi har glemt en stor del av den kunnskapen vi har fått etter en uke. Derfor vil jeg vise deg en modell for innlæring fra pedagogikken som viser hvor mye du lærer fordelt på antall % i forskjelle type aktiviteter.


Modell for innlæring:                    Aktivitet


Passivt - Mottar verbalt           
10% av det vi leser                          -Lese
20% av det vi hører                         -Høre ord
30% av det vi ser                             -Se bilder


Passivt - Mottar visuelt
50% av det vi hører og ser                -Se en film, utstilling, demonstrasjon, se hvordan det gjøres


Aktiv - Mottar og deltar
70% av det vi sier                             -Deltar i diskusjoner og holde en tale


Aktivt - Gjør
90% av det vi både sier og gjør      -Fremfører en dramatisk presentasjon,
                                                        -Simulerer den reelle opplevelsen,                                                                                                                 -Å gjøre det på ordentlig


(Modellen for innlæring er basert på materiale fra Edar Dale og revidert av Bruce Hyland. Kilde fra boka: "Omgitt av idioter" av Thomas Erikson.)


Hvorfor vil jeg vise deg denne innlæringsmodellen?
Psykodrama som metode er handlingsbasert, du får belyst forskjellige situasjoner, se det i speiling og gjøre endringer og trene på de, få gode opplevelser som du kan ta med det til din hverdag. Utfra innlæringsmodellen mener jeg at du vil ha 90% læringseffekt (simulere den reelle opplevelsen). Jeg kan selvsagt ikke gi deg en garanti, men viser til en modell som er bassert på materiale tilbake til 1969.


Det er jo individuelt hvor mye en lærer, men selv har jeg erfart å ha høy innlæringseffekt av psykodrama.


Temaer som løftes frem med utspill fra en av deltagerene (kaldt protagonisten), kan trene på ulike situasjoner fra sin hverdag i en psykodramagruppe.


Bære du på et tema som du har behov for å belyse?


Ta kontakt med meg til en forsamtale :) Helene

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.