Spørsmål

Skrevet d. 8-4-2021 12:54:17 af Marit Høgalmen Uppstad - Psykoterapeut

Spørsmål kan være både åpnende, sårende og krevende. Min erfaring som veileder og terapeut er at hvis du er klar for å ta tak i det du trenger i ditt liv, så kan noen få spørsmål hjelpe deg til å skifte retning. Er du klar? Hvis du ikke er klar så er det lurt å vente.....er du klar nå så kan noen timer med tlf-veiledning bety noe konstruktivt og verdifullt for deg, hvis du tar sjansen....hva risikerer du? Kanskje å oppleve noe bra ? 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.