Vi vet mindre enn vi tror og vi vet ikke alt det vi ikke vet

Skrevet d. 3-7-2020 15:57:29 af Linda Nordskog - Psykoterapeut, Mentaltrener, Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Gestaltcoach, Hypnoterapeut, Helsecoach, Foredragsholder/Motivator, Parterapeut

Kunnskap er makt. Erfaring er gull. Samarbeid er skattekisten som gir deg som klient reell trygghet, kompetanse og mest for din innsats i form av tid, energi og ressurser. 

Hvordan sikre deg at du kommer til en hjelper som er god for deg, solid, seriøs og som har nok breddekunnskap til å forstå sammenhenger både i deg med tanker, følelser og kropp, samt det livet som du forholder deg til i verden? Først kommer kjemien og kontakten. Evner terapeuten å se deg i øynene og følge deg opp over tid? 

Start med å sjekke opp utdanning, erfaring og ta gjerne en telefon om det er mulig. Merk at om du skal ha kontakt med meg, så er det best å sende en sms om at du ønsker en samtale, så ringer jeg deg opp igjen når jeg er ledig. Les hva tilbyderne skriver, og om det er noen essens utover at det er ramset opp at vedkommende er "fremst i landet, seriøsitet, kompetanse, trygghet, studert hypnoterapi i XX år (noen kan påstå dette selv om de sporadisk har lest OM hypnose i løpet av livet).

Enkelte har ingen kvaler med å lure kundene til å tro at de har mer erfaring, kompetanse og viten enn de faktisk har, og det er svært ødeleggende for bransjen at noen får dårlige opplevelser der terapien ikke virker eller en opplever uakseptabel atferd. Saken er at de fleste kunder aldri hadde bestilt time hos enkelte av dagens tilbydere om de var klar over den reelle bakgrunnen, eller hvor spinkelt det står til med skoleringen. Ydmykhet er en stor fordel i arbeidet med å få mennesker hele og sterke nok til å leve ut sitt potensiale. 

Det er i dag mulig å få en sertifisering i hypnoterapi og EFT uten noen form for kriterier for inntak, annet enn at en kan betale for det og gjennomgå en eksamen. Det er en begynnelse, men om utøverne selv tror de er best i landet etter noen helgekurs, så viser det manglende faglig oversikt. De vet ikke alt de ikke vet, siden de faktisk ikke vet det. Det er først etter gjennomføring av ulike typer utdanninger at en vet hva en har lært. En annen ting jeg ville sjekket er om terapeuten jobber på heltid eller deltid. For om terapeuten har fulltidsjobb ved siden av terapivirksomheten er det en del av forklaringen på at han kan sette ned prisen. Dette betyr også at det er svært begrenset hvor mye erfaring disse får selv over tid. Det er også typisk at mange skriver "vi" og det faktisk er enpersonsforetak eller en som reelt jobber. Er personen pensjonist og jobber hjemmefra? Det kan forklare lavere pris, da jeg ser en av disse henger ut prisnivået til andre. Vi kan ikke hindre andre å klage på prisnivået, men vi må svare at i forhold til andre bransjer så ligger prisene for terapi pinlig lavt. Flere av oss har brukt flere hundretusen kroner på disse svært kostbare utdanningene. Jeg har f.eks. gått 7 år på Norsk Gestaltinstitutt. I tillegg til studieavgifter, kommer reise, opphold og hundrevis av terapitimer og jevnlig veiledning. Videre koster det enormt å drifte en klinikk med daglig leder, regnskap, leie og maskiner slik vi har i Bergen Helhetsklinikk. Så at en betaler i gjennomsnitt 1000,- kr. timen for denne kompetansen og disse fasilitetene er åpenbart heller rimelig. 

Når det gjelder pris så kan jeg si at hos oss i Bergen Helhetsklinikk, som i dag er et godt samarbeidende kvalitetssikret team, gjerne tar deg som seriøst vurderer å jobbe med deg selv, inn til en gratis forsamtale. Av og til passer det at du som går hos en terapeut, får en fri time hos en kollega, da vi vet hvor effektfullt det er å få jobbe med seg selv med flere terapeuter og metoder. Vi har en ydmykhet, fleksibilitet og kreativ tilpasningsevne som gjør det mulig med både bearbeiding, utvikling og vekst på flere områder enn noen kan klare alene. I vår klinikk har vi resepsjon og fasiliteter som sammen med en dyr husleie og andre kostnader gjør at vi for å få det til å gå rundt forsøker å ha en minimumspris på 1000,- kr timen på psykoterapi (10 timerspakke til 10 000,-). Vår klinikk brenner for å utvikle terapeuter også, så vi gir gjerne terapeuter og behandlere en sjanse hos oss. Det har kostet oss dyrt da jeg har tatt imot enkelte som ikke gjorde god nok jobb, og som ikke var egnet til jobben. Jeg håper de som har en dårlig erfaring med noen hos oss, gir oss en sjanse til, og kommer til en uforpliktende og gratis time. NÅ har vi nemlig funnet gruppen vår, og det er ikke lenger lett å få innpass i denne gruppen. Bare en feil person med gal agenda og motivasjon kan få en organisasjon til å kollapse. Vi har kommet oss gjennom både kill the leader / syndebukk, der jeg personlig har hatt begge roller, uvitende og fra min side helt urettferdige og uakseptable måte. Nå er det imidlertid fine og gode mennesker som jeg kan stå for, og vi vil hverandre og ikke minst kundene, det aller beste. Vår hovedintensjon er å hjelpe, og som bonus har vi den beste arbeidsplassen, kolleger og arbeidssted.

Mange tenker det er dyrt, men da vil jeg nevne yrkesskoleutdannede elektrikere, bilmekanikere, snekkere o.l. Husk hva vi faktisk betaler per time for slike tjenester. Mens når vi skal jobbe med det mest avanserte som finnes - et levende møte med det mest sårbare og viktige som finnes - selve livet vårt. Da blir vi gnitne på pengene. Er bilen viktigere enn helse og livskvalitet? Er det viktigere å kjøpe det Amerikanske kjøleskapet enn å investere i timer der du har en kompetent, engasjert psykoterapeut, som ser både bredde og det spesifikke som er spesielt med deg? For det er en forskjell på de som tilbyr hypnoterapi. Jeg elsker selv hypnose og har latt meg hypnotisere utallige ganger, og det er så fantastisk at jeg anbefaler dere å prøve alle dere kan. Så jeg vil reklamere for det jeg kjenner best til, både EFT, TFT, gestaltterapi og hypnoterapi. Bare vit at en av de som tilbyr behagelig hypnose har bakgrunn som journalist og har hjemmekontor, er pensjonist og dette gjør at han kan ta en gi-bort pris. Helt fint det, og jeg benytter meg selv av en time hos han i ny og ne. Andre kan ha solide helseutdanninger i bunn og mer eller mindre fordypning i en eller flere psykoterapier. Så om du har forsøkt hypnoterapi, så vit at dette blir gjort på ulike måter, med ulikt engasjement og med ulik bakgrunn. Derfor vil jeg faktisk oppfordre deg til å shoppe litt rundt om du har forsøkt eller vil forsøke en av de som jobber alene, og gjør det helst med en innstilling om å få mest mulig igjen for det. For i møte med et annet menneske som har rollen som terapeut, så er det endringer å få. Det er mange som er hjelpere som personlighet, og som virkelig bruker hele seg selv med all sin kompetanse, slik som kollega Christina Isdahl hos oss i Bergen Helhetsklinikk har gjort. Jeg vil også fremheve Geir Tangen som gir deg en fantastisk dyp og effektiv hypnose, og som virkelig er inspirerende og motiverende. Begge disse har svært fornøyde klienter, og vi kan jobbe sammen med kundene våre, slik at de får det beste av oss som team.

Det er en sann fornøyelse å klare å samle et team av eiere og partnere som kan jobbe sammen, lære av hverandre, inspirere hverandre og samarbeide om å hjelpe kundene våre til å vokse og utvikle seg mest mulig, i tillegg til å bli kvitt en uvane, som de erstatter med en ressurssterk vane, eller få angsten til å kollapse for å bli erstattet med mot, reindyrket og fokusert skapelse av velvære, ro og glede.

Det er ikke alle terapeuter som er gode nok selgere til å ha en klient en time og selge inn nye timer, og det kan være en av grunnene til at de slutter hos oss av seg selv. Helsepersonell er hjelpere og ikke selgere, så det er svært forståelig. Det er stor respekt for de selvstendige og private terapeutene som jobber fulltid med sitt fag, for det krever mye mer enn selve terapijobben. Det er en av grunnene til at jeg har bygd opp helse og livsstilskonseptet som Bergen Helhetsklinikk tilbyr med tesen om balanse og fokus på både colon - body og mind. Det vil kjennes tryggere å komme til en klinikk, enn å dra hjem til en terapeut. Og det er faktisk en fordel å møte terapeuten personlig, selv om noen av timene like godt kan være online.

Det er lett å skrive at en jobber helhetlig eller kalle seg en helhetsklinikk, men dybden i helhetstenkningen tar vår klinikk på alvor, og derfor kan vi tilby noe som ER helt unikt. Vi er nå et strålende eierteam på 8 personer med partnere og ansatte som stadig vier oss til en gruppe av hjelpere som alltid vil utvikle oss og vokse videre, både hver for oss og sammen. Andre klarer ikke å samarbeide eller er fiksert på en årsak-virkning løsning av levende mennesker, og det passer ikke med vår tilnærming som er eksistensialistisk og fenomenologisk, der mennesket selv har selvhelbredende sterke ressurser som vi bare trenger å finne nøkkelen til. Det er klart at våre verktøy har en virkning reellt, samtidig som det har like mye å si at klienten får verktøyene slik at de kan regulere seg selv resten av livet. Noen av de jeg tidligere har hatt som partnere var og er helt fantastiske, og jeg håper på at de snart er tilbake i klinikken. Det er noen svært gode gestaltterapeuter som burde jobbe sammen med oss, slik at vi kan gjøre gestalt kjent på Vestlandet. For det er en terapiform som er ypperlig og helt genial for å få mer mening og glede ut av livet og tiden. 

Jeg har for eksemple bygd meg opp på menneskekunnskap, særlig pedagogikk, psykologi og kommunikasjon, siden jeg studerte kommunikasjon, barnevernpedagogikk og videre ledelse. Da jeg startet på hypnoterapiutdanningene i 20 årene, så var det et massivt engasjement med mentorer og jeg slukte alt jeg kunne av etterutdanninger og jobberfaring. Noen vil sikkert si at det er ovenfra og ned å skrive dette, og jeg vil presisere at min arbeidsmetodikk er å møte klienten der den er som eksperten i eget liv, med største respekt. Verktøy, kunnskap, teori og teknikk kan være katalysator til endring. Dessuten er det vel rett og rimelig at når noen kan være stolte av å få 4 diplomer for en sertifisering i hypnpterapi / eft, så kan alle som har studert i årevis også få dette belyst, slik jeg nå gjør. 

Videre oppdaget jeg gestaltterapien, og utdanningen på Norsk Gestaltinstitutt (Høgskole) er virkelig en dannelsesreise der en selv erfarer og lærer unik kunnskap som virkelig er nyttig i møte med klientene. Grunnutdanningen er på 4 år (deltid med egenstudium og krav til relevant arbeid der en kan bruke gestalttenkningen), og det er muligheter for etterutdanninger. Jeg har gått 7 år, og kommer til å ta noen år til. Det er nemlig en sann glede å studere på den erfaringsbaserte måten. Selv har jeg også 2 års traumeutdanning på Høgskolen. Så da jeg så en fersk hypnoterapeut mente han kunne jobbe med traumer, og var blant de fremste i landet, så var det litt i overkant freidig. Jeg skriver dette fordi det er fakta, og for å vise at det er like mange forskjellige terapeuter som der er terapeuter. Og det er en fordel å forsøke flere terapeuter, og nyte synergieffekten av dette.

Hvorfor er jeg opptatt av kompetanse og kvalitet? Det blir en kanskje når en har vært gjennom krevende psykoterapiutdanninger og vært opptatt av å lære, og ser hvor mye MER det fortsatt er å lære.

Da jeg var 12 år og leste bøkene til Wayne Dyer, der han blant annet skriver godt om utdanningssystemet og læring, bestemte jeg meg for å aldri slutte å utdanne, skolere og lære mer. Så til cowboyene på markedet vil jeg si som Yuval Noah Harari "Du vet mindre enn du tror." Til dere andre som tror dere vet for lite, så vil jeg paradoksalt nok si at du vet nok mer enn du tror. Du er nok, og du kan hjelpe andre om det er det du ønsker. Så jeg heier på alle med gode intensjoner, engasjementet for selvutvikling og vekst. Og om vi terapeuter innen psykoterapi samles på terapikafeer, lærer av hverandre og heier på hverandre, så vil enda flere mennesker benytte seg av de gode metodene vi faktisk er i besittelse av. Cowboytendenser blir avslørt av folk, og det er bortkastet og ødeleggende for de av oss som har dette som fulltidsjobb og jobber hardt for å skape en solid, seriøs, trygg og kompetent bransje. 

Derfor berører det meg når ferskingene i bransjen utgir seg for noe de ikke er, og jeg bryr meg svært mye om egen arbeidsplass og vil differensiere oss fra disse som vi ikke vil bli sammenlignet med. 

Jeg har en ydmykhet om at en kan lære noe nytt av alle, og overalt, og det er ingen tvil om at jo mer en lærer jo mer ser en hvor mye mer en ikke kan. Samtidig danner det seg en kompetansebank av erfaring, kunnskap med en evne til forståelse og mestring av komplekse sammenhenger som ikke er mulig etter å ha slukt kunnskap formidlet over noen timer med kurs. 

Jeg kjenner at når en hypnoterapeut utgir seg for å være fremst i landet etter en sertifisering i hypnoterapi der han skal utføre enkel røykeslutt og vektreduksjon, og selger alle typer terapier til barn, ungdom og voksen, så er det bekymringsfullt i forhold til kvaliteten på arbeidet og ryktet. Det samme gjelder dette å tilby parterapi uten å ha spesifikk skolering på dette. Da vet de virkelig ikke hva de ikke vet, og de som får en slik parterapi vil trolig ikke prøve det igjen, dessverre.

Det er i utgangspunktet nok klienter til alle, og jeg tenker at alle mennesker vil ha stort utbytte av noen timer med psykoterapi årlig. Disse cowboy terapeutene vil helst ha klienten ut av terapirommet så raskt de kan, og tenker at de har fikset problemet og "pasienten" som de nedverdiger kunden til i enkelte tilfeller. For alle de som har gått lange og solide utdanninger innen  psykoterapi og som gjør dette av respekt for arbeidet de skal utføre, klientene og faget, så er det åpenbart sørgelig når det er så lite ydmykhet blant ferskingene. 

Jeg fulgte selv sertifiseringen av nye hypnoterapeuter i Bergen nå i 2019 / 2020, så jeg vet hva jeg snakker om. 

Der er det noen talentfulle der som kan bli skinnende stjerner om de jobber nok og fortsetter å lære av ulike utdanningsinstitusjoner, og det er noen som bør holde seg til å gjøre røykeslutt. 


Beste hilsen Linda Nordskog 

Barnevernspedagog, psykoterapeut spisset i gestaltterapi, hypnoterapi og EFT. 

Kommunikasjonstrening, mental trening og parterapi. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.