Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

af GoMentor

Sidst opdateret 6.10.2021

Reviewer GoMentor

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse er en lidelse som medfører at barnet har vanskeligheter med å omgås sosialt. Dette kan både være en konsekvens av fysisk og psykisk svikt. Når et barns fysiske og følelsesmessige behov blir neglisjert får barnet problemer med sosiale interaksjoner. Symptomene viser seg bl.a. gjennom et ønske om å være alene, vanskeligheter med å føle seg trygg og unnvikende i forhold til omsorgspersonen sin. Lidelsen kan derfor ha alvorlige konsekvenser for barn hvis det ikke behandles.

Hvorfor får man reaktiv tilknytningsforstyrrelse?

Omsorgssvikt er den primære årsaken til reaktiv tilknytningsforstyrrelse – som regel både fysisk og psykisk. Noen ganger kan årsaken til omsorgssvikt være foreldre med psykiske problemer. Stoffmisbruk eller psykiske sykdommer kan spille en stor rolle i barnets utvikling av reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Barn som bor hos fosterforeldre og ofte bytter omsorgspersoner er mer utsatt for å utvikle denne lidelsen. Det skjer spesielt på barnehjem, men kan også forekomme under andre omstendigheter. Selv et enkelt skifte i omsorgsperson kan være avgjørende.

De fleste barn og foreldre har et sterkt følelsesmessig bånd. Får man ikke bygget opp et bånd av den typen øker risikoen for reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Mangelen på et følelsesmessig bånd til en omsorgsperson kan resultere i at barnet foretrekker å være alene og unngår fysisk kontakt når det er mulig. Andre sosiale problemer kan også komme i kjølevannet av denne lidelsen. Hvis symptomene på reaktiv tilknytningsforstyrrelse oppstår er det viktig at man søker behandling så fort som mulig så dette unngås.

Symptomer på reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Symptomene på lidelsen kan være at barn:

  • Unngår omsorgspersoner
  • Foretrekker å være alene
  • Aldri føler seg trygg
  • Snakker rart
  • Impulsiv adferd og stor variasjon i adferden
  • Unngår fysisk kontakt
  • Læringsvansker

Mangelen på et følelsesmessig bånd til en omsorgsperson kan ha alvorlige konsekvenser når det varer over lengre tid. Noen av barna som har reaktiv tilknytningsforstyrrelse opplever å få andre følelsesmessige og atferdsproblemer. Dette er forårsaket av svikt i hjemmet. Derfor er det viktig å få behandling for forstyrrelsen så fort man ser symptomene.

Få hjelp til reaktiv tilknytningsforstyrrelse

En måte å behandle reaktiv tilknytningsforstyrrelse er gjennom online terapi som tilbys av GoMentor som plattform. Med våre tilknyttede psykologer, barnepsykologer eller terapeuter som kan informere veiledere og gi støtte, kan man få den beste behandlingen. Grunnet årsaken til denne lidelsen er det normalt å inkludere barnet i terapien og konsultasjonen på lik fot med ansvarspersonen. Dette sikrer et mer effektivt forløp. GoMentors tilknyttede terapeuter er spesialisert innen denne typen lidelser, som betyr at de kan være utrolig hjelpsomme i denne situasjonen. Den beste måten å behandle lidelsen er inndra barnet i prosessen. For å gjøre det på en hensiktsmessig måte er det viktig å ha en profesjonell som veileder.

Se også våre tilknyttede psykologer, terapeuter og coacher i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandvika, Kristiansand, Drammen.

Trenger du hjelp?

Kristina Buss Folkestad Linda Nordskog Ole Holmaas Thomas (Tom) Kjos-Kendall
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.