Stressless = Stress mindre

Skrevet d. 28-5-2019 09:24:16 af Eva Steinkjer - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Opplevelsen av stress er subjektiv. Samtidig er det noen felles symptomer som vi kan kjenne oss igjen i: hjerterytmen øker, pusten forandrer seg, vi svetter eller kjenner rødmen som brer seg i kroppen. Vi begynner å gå eller arbeide hurtigere, men på måter som ikke er effektive eller konstruktive. Uoppmerksomme og ukonsentrerte gjør vi feilslutninger, tar dårligere valg og tenker rare tanker om oss selv eller andre.

Mennesker som tar kontakt med med for coaching, veiledning eller terapi er ofte ganske sensitive for inntrykk. Det kan være inntrykk fra den ytre verden eller fra indre tanker og følelser som kommer og går.  Inntrykkene kan oppfattes positive, negative eller nøytrale. Høysensitive mennesker er, i følge pioneren, forskeren og forfatteren Elaine N Aron, mer mottakelige enn majoriteten for inntrykkene, noe hun forklarer ut fra nyere hjerneforskning. Den ekstra mottakeligheten kan føre kroppen i en stresstilstand, såkalt overstimulert. Alle mennesker kan bli overstimulerte, men de høysensitive reagerer raskere og oftere. Det er derfor at mange med dette medfødte karaktertrekket opplever å trenge kunnskap og verktøy for å håndtere eller aller helst forebygge overstimulering. Overstimuleringens virkning er å «fremstå som den verste utgaven av seg selv», samt miste kontakten med egne ressurser.

Aron gir følgende tips:

1. Skaff deg forståelse for hva høysensitivitet handler om.

2. Tilpass livet ditt til karaktertrekket.

3. Hvis nødvendig, ikke nøl med å søke hjelp for å hele sårene fra barndommen.

4. Møt andre høysensitive, for å dele begeistring og erfaringer.

5. Nyskriv din egen historie (ut fra det du nå vet om karaktertrekket).

Som psykoterapeut kan jeg hjelpe deg I prosessen med å utforske, lære å forebygge eller håndtere ditt stress. Jeg tilbyr individuell coaching, veiledning eller terapisamtaler, og tar gjerne i bruk mindfulnessmeditasjon, enkle yogaøvelser og kreative metoder når det er hensiktsmessig eller ønskelig. Med jevne mellomrom setter vi opp workshops og møteplasser for høysensitive i samarbeid med Yogaens Hus i Trondheim eller Høysensitiv Norge, som er en landsdekkende organsisasjon.

Du er velkommen til å ta kontakt!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.