Sjiraff eller sjakal?

Skrevet d. 28-2-2020 12:40:25 af Anicken Sveia Riksfjord - Coach, Mindfulness-lærer MBSR, Parterapeut, Terapeut

Fra forsvar og angrep til forståelse og kontakt!

Hensikten med kommunikasjon er for det meste kontakt, veldig ofte skjer det motsatte. Vi føler oss misforstått, anklaget eller angrepet. Og hva skjer da? Vi forsvarer oss. Da havner vi i forsvar og angrep i kommunikasjonen, vi sitter i hver vår skyttergrav. Eller vi blir tause og unngår hverandre. Dette skjer ofte i de nære relasjoner som parforholdet, men vel så gjerne på arbeidsplassen. Kan du kjenne deg igjen?


Så hva handler dette egentlig om?

Det som ofte skaper konflikter i relasjoner, privat eller på jobb, er når vi peker på den andre og ikke snakker ut ifra oss selv. Da blir det vi sier ofte oppfattet som kritikk eller vi blir misforstått. Du kjenner deg sikkert igjen. Hva skjer når du føler deg misforstått, kritisert, anklaget eller angrepet? Du forsvarer deg, dette er helt naturlig. Da er ofte runddansen med forsvar og angrep igang eller tilbaketrekking og taushet.


Hvordan snakke ut ifra deg selv?

Ved å uttrykke dine følelser og behov. Det gjør vi med Empatisk kommunikasjon, med utspring fra Nonviolent Communication (NVC), utviklet av psykolog Marshall Rosenberg på 60-tallet. Empatisk kommunikasjon blir også kalt sjiraffspråket. Lurer du på hvorfor?


  • Sjiraffen er det pattedyret med størst hjerte, vi snakker med empati fra hjertet.
  • Sjiraffen har en lang hals og halsen kan være et symbol på vår sårbarhet, det kan være sårbart å uttrykke våre følelser og behov.
  • Med sin lange hals har sjiraffen god oversikt og får med seg et større bilde og sammenheng, metaperspektiv.


Motsatsen til sjiraffspråket er sjakalspråket. Sjakalspråket er forsvar og angrep, konflikter. Sjakalen beveger seg nærme bakken, er på vakt og ute etter å få dekket sine basale behov.


Så hva er det mest av i dine relasjoner? Sjiraff eller sjakal?


Velkommen til par- eller relasjonsterapi og lær deg sjiraffspråket. Mindre krangling og konflikter, mer kontakt og forståelse.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.