Relasjonen til selve livet, deg selv og andre til en høyere bevissthet

Skrevet d. 2-9-2022 15:25:17 af Linda Nordskog - Psykoterapeut, Mentaltrener, Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Gestaltcoach, Hypnoterapeut, Helsecoach, Foredragsholder/Motivator, Parterapeut

Relasjonen til livet, seg selv og andre

Hvilket forhold har du egentlig til ditt eget liv?

La dette forholdet bli mer bevisst!

Om du velger å øke oppmerksomheten på alt som er godt i livet ditt, vil du umiddelbart kjenne en god effekt. Sett det ut i livet.

Mange tenker på det uten å gå til aksjon og få det til å skje i virkeligheten. Denne teksten er inspirert av videosamtalen med denne tittel mellom gestaltterapeutene Eva Cudrio og Linda Mentora.

Se filmen i Youtube linken under - og bli med oss på kurs!

Eva og Linda er opptatt av å leve sine egne liv ut ifra sitt ekte selv. De er ærlige, åpne, direkte og de tenker selv. De er også opptatt av å støtte andre til å støtte seg selv, og de ønsker for deg at du skal ha et bevisst forhold til livet.

Alle kan ha det bedre om de lever sitt eget liv innenfra og ut, slik annen natur blomstrer og spirer ut ifra sin egen kjerne. Vi trenger alle å finne vår flokk, der vi kjenner at vi kan være oss selv og at det er godt å være sammen. La imidlertid ikke fellesskapet uten personlighet holde deg nede slik at du blir manipulert og programmert av Janteloven: «Du skal ikke skal tro at du er noe, at du er så meget som oss, at du er klokere enn oss, at du er bedre enn oss, at du vet mere enn oss, at du er mere enn oss, at du duger til noe – og du skal ikke le av oss, tro at noen bryr seg om deg eller at du kan lære oss noe.» Mange går i roller av et falskt selv der de har en kunstig tilbakeholdenhet der de tvinger seg til å holde munn, gjøre som andre vil og de frykter sosiale sanksjoner, samtidig som de føler seg fremmedgjorte, ensomme og uten sosial tilhørighet.

Min oppfordring: Finn dine røtter i deg selv og din natur. Vær ærlig, hel, levende og modig, så vil du tiltrekke deg andre som du kan finne fullkommen kontakt, kommunikasjon og relasjon med.

Det er opplagt at det nettopp er tanker som er motsatt av janteloven som gir støtte til kreativitet, vekst, utvikling, innovasjon og bedre løsninger: Jeg er nok. Jeg er god nok. Jeg betyr noe osv.

Om ikke vi er drevet av anti-janteloven har du gitt bort din makt, kontroll og frihet til myndighetene, og da er du helt avhengig av at de som er ledere i samfunnet har de beste intensjoner for befolkningen og en agenda som er konstruktiv, positiv og vekstfremmende for menneskeheten på kort og lang sikt. All historie viser at makt korrumperer og at det er mindre empati på toppene enn blant folk flest, så det er viktig at hvert eneste menneske ser seg selv som de ressursene de faktisk kan være. I disse tider er mental, emosjonell og helhetlig styrketrening som menneske svært viktig.

Når mennesker med gode intensjoner står sammen er det ingen grenser for hva som kan bli skapt av det som er viktig, at vi har det godt i oss, mellom oss og at livet i seg selv er verdifullt og skal tas vare på. Uttrykket konformitet brukes typisk i forskning om Norge, og folk fremstår som veldig like. Det er dermed mer utfordrende å skille seg ut, og det kan lettere få konsekvenser for om du får arbeid, leie bolig eller om noen vil snakke med deg. Søk etter flokken(e) dine, for det er mange andre som deg, selv om vi alle er unike og spesielle. Vi trenger virkelig å være sammen, kjenne på hva de gode relasjonene og god kommunikasjon kan gjøre for oss.

Vi har et dypt psykologisk behov for å ha friheten til å være oss selv og gjøre slik det er vi er: Jeg er den jeg er. Jeg vil det jeg vil. Disse setningene kan hjelpe deg til å bli mer bevisst på den du er og det du vil. Videre er dette prosessen for å kunne akseptere og godta deg selv slik du er, slik at du kan komme videre på livsveien. Ved å stå fast er det nemlig liten bevegelse fremover mot det du har behov for, kun bevis på det motsatte av hva du ønsker. Ved å akseptere seg selv, kan det bli mulig å akseptere andre for hva de er.

Gammel visdom gir veiledning i at en kan ikke bli helt fullstendig før en kan se kjærlighet i alt og alle. Dermed er det alltid rom for selvutvikling, da en som lyser glede og optimisme vil bli angrepet av den som er sur og negativ osv. Vi er alle en del av det vi er innblandet i, og det er mulig å gå ut av dramaer, dårlige situasjoner og det er alltid mulig å finne fred (om en så må gjøre det i sin egen fantasi). Alt som virker er et godt hjelpemiddel og verktøy, og vår kreativitet og fantasi er en undervurdert superkraft. Vi kan endre kjemien i oss selv ved å smile, spise mat som er medisin og nærende eller ved å være med mennesker som gir energi og ro (hele mennesker). Endring i biologien skjer når kjemien og fysikken endrer seg – når energien endrer seg kan endring skje hvor som helst. Verden viser oss nok av mirakler om vi er åpne for å se dem.

For de som ikke vil eller kan se muligheter, er det helt umulig og det blir en selvoppfyllende profeti og en nocebo-effekt. Hva vi tenker, sier til oss selv og andre, samt hva vi fokuserer på har enorm effekt enten det skaper destruksjon og ingen endring, eller det skaper tilfriskning, vekst og utvikling. Alt avhenger av essensen, bevissthetsfrekvensen, intensjonen og kraften som leves ut.

Om menneskeheten begynte å fokusere på å akseptere og elske hverandre ville hele verden bli transformert på kort tid. Denne perioden vi er i nå der befolkningen splittes og herskes over med useriøse og egoistiske agendaer er høyst umoden og primitiv, med produksjon av kjemiske våpen, angrep, nedbrytning og krigføring for å få makt, kontroll og ta friheten fra mennesker. Krig har aldri ledet til noe godt, kun lidelse og større avstand til livet, ekte selv og andre mennesker.

Vi er alle født på denne vakre kloden, og vi henger sammen i et komplekst og vidunderlig felt av kjærlighet, glede, takknemlighet og uendelig kraft (POWER). Samtalen med Eva Cudrio varmet og berørte livsroten, og jeg kjenner på takknemlighet for den stunden vi hadde sammen. Se denne videoen og la vår prat berøre ditt liv. Se fenomenologien i livet, og se det som er, for fakta er det du forstår etter å ha undersøkt ulike aspekter selv. Sansene kan også lure oss, da vi er dypt programmert, vanedannet og vi styres av en del ubevisste mekanismer og til dels uvaner og avhengigheter. Ergo er det viktig med klarhet, kontakt og nærhet, sammen med en ærlighet i seg selv, mellom oss og andre slik at relasjonene kan være sunne og gode.

Eva og jeg, Linda, skal arrangere en weekend med seminaret «Livsreisen med fokus på relasjoner og kommunikasjon – en selvutviklingshelg. Parterapikurs er også på trappene, så ta kontakt om du er interessert. Se videoen med vår samtale, og nøl ei med å hoppe inn i et av våre digitale kurs på evacudrio no eller mentora no.

Hvordan vil du leve ditt liv? Du har valg, og du kan styre oppmerksomheten tilbake til deg selv og det som er bedre for deg å ha oppmerksomhet på. The Good Form er den gode formen der du fokuserer på det du setter pris på i livet, i deg selv og de andre. Slik kan du få det bedre sammen med deg selv og andre, samtidig som andre rundt deg har det bedre når du har det bra.

Så det å ta ansvar for å ha det så godt som mulig i livet. Se tegningen av livsrommet som jeg, Linda, snakker om i videoen her. Det er mange måter å hanke seg inn igjen når en mister seg selv til ytre omstendigheter, dramatiske situasjoner eller stress. Dette betinger en del trening og en bevissthet. Vi mennesker har noen lekser vi skal lære noe nytt av for utvikling, modning og vekst.

Alle mennesker har noe å lære oss, og de vanskelige menneskene i livet er ofte de største læremestere. Det å akseptere et menneske for hva det er, uansett om det er sider som ikke er greie, så er det viktig å kutte ankeret og gå videre i retningen som er naturlig og god for deg. Uavsluttede situasjoner kan utløse dysfunksjonalitet i enkelte situasjoner.

Det er meningen at det uferdige skal bli ferdige, og da er det nødvendig å gå gjennom det for å få det potensialet som ikke er realisert. Sinne er en kraftfull følelse som i et nå kan virke konstruktivt eller destruktivt, og med oppmerksomhet på det som vokser så kan gnisten i dette gi næring til både byggverk og nytt liv. Om et sinne ikke blir avsluttet, men heller tilsatt gjødning av fantasi og falske narrativ, så skaper en destruktivitet og avstand mellom mennesker. Det er slik at et sinne uten utløp får gjære og vokse, så blir det en bitterhet med spredning og dette blir dessverre ondskap.

Hvordan leve sitt liv er et stort eksistensielt spørsmål. Gjennom å lese kan en lære å tenke, og gjennom å reflektere kan en finne mer og mer ut av seg selv. Så en kan lære mye om dette via teori, og samtidig er det helt nødvendig å leve ut i praksis det en ønsker ut ifra hva en er inspirert og engasjert av. Alle har sine kall, livsoppgaver eller måter å leve på som en vil kjenne er meningen. Ved at de indre geniene kjærlighet, glede, takknemlighet og livskraft (power) får ekspandere, synkronisere og kalibrere etter det som er vil mer og mer gjøre klart for deg hva som er livet for deg. For noen er dette en kronglete vei, for andre utfolder det seg mer og mer etter hvert med ulike deloppgaver der det stadig er mening på reisen, samtidig som en blir mer og mer sterk, kraftfull og takknemlig. Jeg skriver for å hjelpe.

Jeg skriver slik at andre kan bruke det til å få til det de trenger i livet sitt. Et av tipsene som blir delt i videosamtalen er at det å smile gir et positivt og kraftfullt energifelt rundt en, noe som de fleste mennesker blir påvirket av da vi er i et felt sammen. Dette er svært helende i relasjoner, og en kan positivt manipulere et energifelt ved å ta ansvar for hvordan vi har det inne i oss.

Sammen med andre kan vi gå inn i feltet og kjenne på hva som er. Trening i å skille mellom hva som er mitt og hva som er ditt, er en stor fordel for å ikke alltid flyte inn i det som er og miste seg selv, eller eventuelt ikke få til noen kontakt i det hele tatt. Gestaltterapi er en psykoterapi der du lærer deg selv å kjenne gjennom prosesser og ressursorientert fokus. Ved å bli bedre på å skape gode relasjoner og klar kommunikasjon kan du oppleve at livet og helsen får et oppsving.

Mennesker har et sterkt behov for kontakt med mennesker, og detter er usedvanlig viktig. Det er lite søkelys på den graden av kontakt vi kan ha sammen, og jeg vil med dette understreke at du stadig kan skape sterkere kontakt med familie, venner og andre. Det psykiske behovet for kontakt kan faktisk sammenlignes med det fysiske behovet for vann og næring. Vi er relasjonelle vesener, og vi trenger alle å finne flokken vår. Et tips er å søke aktivt etter flokken din ved å møte opp på ulike sosiale arenaer. Har du tid til overs og mangler en flokk eller to, så kan du søke litt ut ifra dine interesser eller det du gløder for. Kanskje kan du bidra som voksen eller ungdom i en speidergruppe, en sjakklubb, korpset, ungdomsklubben eller idrettsklubben. Prøv deg frem til du treffer dine likesinnede.

Vi mennesker kan med fordel øve oss på å omgås ulike mennesketyper. Samfunnet er svært konformt, og det er utfordrende å ha andre meninger og tenke utenfor boksen. Likevel er din ærlighet, kongruens og ekte engasjement alfa omega, og du vil tiltrekke deg andre som deg. Når det gjelder relasjonene i samfunnet så er det fantastisk å se hvordan folk prioriterer å være sammen i større grad enn før nedstengningen av samfunnet i mars 2020.

Det er mye godt som kan komme ut av en endring via økt bevissthet for hva som er viktig, teller og gir mening. Mange blir mer opptatt av hva de bruker pengene sine på, og de begynner å prioritere annerledes. Mange blir mer bevisste på verdier og etiske aspekter av livet, og mange blir mer hele og levende som mennesker. Samtidig ble isolasjonen under nedstengningen for mye for mange, og disse sliter med å komme ut. De mistet struktur og rytme i det å være sammen med andre, og de sluttet på fritidsaktiviteter, mistet jobben og sosiale arenaer. Er du blant disse så begynn med å gå ut på tur i nærmiljøet, skogen og fjellet, med en intensjon om å se mennesker og hilse på de du møter. Og ring en venn, bekjent eller nabo (eller en ukjent du legger merke til) - og dra med deg noen som er alene eller isolerer seg slik at de kommer ut i solskinnet og naturlige omgivelser i en god og trygg relasjon og samtale med deg.

Jeg gløder for at mennesker skal gå på tilliten og tryggheten i sitt nervesystem, for sin egen skyld og de rundt seg. Videre vil det da være lettere å søke utover i andre mennesker etter de gode sidene, for alle mennesker kan lære oss noe og alle har godt i seg. Et overforbruk av seg selv kan føre til at en mister seg selv, slik Eva forteller om i videosamtalen, og fra tapet av seg selv, fant hun tilbake til seg selv og gjorde mange naturlige valg for hvem hun var. Hun begynte å utforske meditasjon og relasjonen til seg selv. Hun kom hjem til seg selv og har egentlig alltid levd sitt eget liv.

Til tider kan vi alle miste oss til stresset og dramaene i verden, og da er det godt å være bevisst på at vi raskt kan komme til oss selv igjen. Meditasjon, natur, pust og terapi kan være gode metoder. Mangler vi selvstøtten kan uro, utrygghet og redselen komme frem, så avslutningsvis vil jeg oppfordre til å finne jordingen ved å lene deg på grunnen du står på. Ved å rulle tennisballer under fotsålene og jobbe med piggballer i hendene kan en finne mer støtte. Vandring ute i naturen gir jording, og det er viktig å finne pusterom i hverdagen. Kjenn etter hva du trenger, og følg elven i deg. Elven føler som kjent alltid til havet, og selv om det kan bølge på toppen av overflaten er det ro og harmoni under overflaten. Slik er det med alt liv. Jeg tror vi egentlig trenger den indre gode fornemmelsen, og da er det nødvendig at vi går innover og fester oss til bevegelsen i livet i oss og det som gjør oss godt.

Med håp om høyere bevissthet til livet ditt, bedre relasjon til ditt eget liv og andre. Gjennom kriser kan større bevissthet bli en realitet, og flere kan ta ansvar for eget liv, samfunnet og et godt verdenssamfunn der vi skaper noe godt sammen.

Fred, optimisme og positiv hilsen fra Linda Mentora Nordskog

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.