Du ER ikke personligheten din

Skrevet d. 31-8-2018 15:51:57 af Christine Wittusen - Coach, Veileder, Terapeut

Ordet personlighet stammer fra det latinske begrepet “persona” som betyr maske.  Personligheten kjennetegner måten vi tenker, føler og handle på i en rekke ulike situasjoner over tid. Utfordringen er at vi kan komme til å identifisere oss for mye med personligheten og miste kontakten med oss selv. 

 

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Over tid utvikler vi personligheten vår og den gir oss forutsigbarhet og trygghet i en uforutsigbar verden. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke personlighetstrekkene dine – du er bare den som har dem.

 

Når pusset du brillene sist?

Det sies at det du er bevisst kan du styre, men at det du ikke er bevisst på vil styre deg. Det meste av det vi mennesker gjør er på autopilot – både på godt og vondt. Se for deg at vi alle går rundt med et sett briller. De funger som et filter og gir oss personlige fortolkninger av alt vi opplever og måten vi ser verden på. Dine briller har sannsynligvis en helt annet type glass enn mine briller. Derfor kan vi f.eks. ha få et veldig ulikt inntrykk av en person vi møter eller en film vi ser. Vi ser nemlig ikke tingene som DE er. Vi ser tingene som VI er.

 

Bli bevisst på det ubevisste

Som relasjonscoach jobber jeg med mennesker som vil styrke forholdet til seg selv og andre. Jeg jobber særlig med single, og i samtaler har vi særlig fokus på deres styrker og fallgruver i relasjoner. Et av verktøyene jeg bruker er Enneagrammet, og dette rare ordet skaper ofte en del skepsis. Når jeg forklarer at det dreier seg om et personlighetsverktøy blir noen mer nysgjerrig, andre lukker ned rullgardinen. De har prøvd det før - tester eller metoder som skal fortelle dem hvem de er. “Det blir for snevert” tror noen,  ”fantastisk spennende” tenker andre – litt avhengig av personlighet... Jeg mener at vi alle kan ha nytte av ulike verktøy som gjør oss mer selvbevisst. Det gir oss muligheten til å gjøre mer av det som er bra for oss og mindre av det som ikke støtter oss. Når vi forstår våre egne behov og reaksjonsmønstre bedre er det lettere å akseptere oss selv. Da blir vi gjerne rausere og mer forståelsesfulle overfor andre også. Nøkkelen til bedre relasjoner en større forståelse av oss selv og mennesker vi omgås.  

 

Noe av det som skiller Enneagrammet fra andre typeverktøy er at det tar høyde for at mennesker er i konstant utvikling og alt for komplekse til å kunne settes i snevre kategorier. Vi har alle typene i oss i større eller mindre grad. For meg har det å forstå min egen enneagramtype åpnet opp for flere sider av meg selv. Jeg ble klar over hvilken boks jeg har hatt en tendens til å plassere meg selv i, og fikk verdifulle tips til min personlige utvikling. 

 

Hvordan finne sin Enneagramtype

Det finnes mange ulike Enneagramtester på nettet (bl.a. Rheti-testen på nettsiden til The Enneagram Institute i USA). Jeg mener at testresultater skal brukes med omhu og kun som et utgangspunkt for videre utforsking. Derfor opplever jeg at en god måte å oppdage sin personlighetstype er gjennom en workshop eller en coachingprosess. Neste mulighet for å delta på workshopen "Forstå deg selv og andre bedre" er 15.-16.september i Oslo. 

 

En kunde og workshopdeltaker beskriver møtet med Enneagrammet slik: 

Workshopen hjalp meg med å identifisere meg selv i Enneagrammet og slik forstå meg selv på en helt ny måte. Jeg fikk god innsikt i hvordan andre personligheter reagerer når de går gjennom både gode og dårlige perioder i livet. Reisen startet med en todagers workshop, og nå føler jeg at jeg har en helt annen forståelse for menneskene i livet mitt. (…) Enneagrammet har hjulpet meg til å kommunisere bedre og derfor bli bedre forstått av dem rundt meg

 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat. 

 


Læs mere om: Personlig utvikling

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.