Sinne - 1 av 7 grunnleggende følelser.

Skrevet d. 19-12-2018 18:28:20 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Følelsen «sinne» er en av syv grunnleggende følelser inne i oss, som inkluderer glede, avsky, frykt, overraskelser, forakt og tristhet. Sinne gjør kroppen beredt til kamp, men du kan øve på å gi « ditt sinne» et utrykk som er mer modent og bruke det konstruktivt i stedet for destruktivt. 

I samtaler jobber jeg med fokus på dine følelser og jeg er bla fornøyd dersom «du» vet hvordan det er å være sint, og vet hva du gjør når du er sint. Sinne er en grunnleggende og naturlig følelse.   

Vi blir sinte bla når vi føler oss urettferdig behandlet, krenket, oversett, mislikt eller reagere på vegne av andre. 


Bak sinne kan det ligge mye frykt. I samtaler jobber jeg med at du skal gjenkjenne følelser dine og deretter regulere de ved hjelp av kognitive strategier, så dine følelser jobber konstruktivt for deg og løfter deg opp. 


Moralen er å ønske sinne velkommen i kroppen din, forsøke å forstå hva det har å si deg og hvorfor det kommer. Deretter forsøke å regulere sinnet, slik at det kommer til uttrykk som en mild storm istedet for en orkan.

Metode : Emosjonelle ferdigheter <3

Søke inn mot dine emosjonelle minner. 

LilleheimCoach

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.