Selvoppfyllende profeti.

Skrevet d. 17-2-2019 20:36:26 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Det, som tankene er opptatt av, har mye større sannsynlighet for å lykkes.

Dette går begge veier. 

Til noe virkelig godt i livet ditt.


Og det kan påvirke å opprettholde noe du opplever som en byrde i livet ditt. 

Katastrofetanker, en indre dialog som kan fylle hele ditt indre og svekke ditt immunforsvar. 

Disse tankeprosesser handler ofte om fare eller trussel. I selvdestruktiv tenkning kan en persons holdninger ofte bli ekstreme. Sort eller hvit, alt eller intet. 


En mindre betydningsfull hendelse, kan farge det hele og bli gitt en langt større betydning enn det den fortjener. De positive synspunkter diskvalifiseres og de negative synspunkter forstørres og overdrives.

Katastrofer forutsees og skapes i deres selvoppfyllende profeti. 

I samtaler der den andre velger å tro at det værste kommer til å skje finnes samtalemetoder innen «endring av tankestrategier». Disse er svært effektfulle og kan gi rask bedring. 

LilleheimCoach 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.