Selvaksept.

Skrevet d. 7-1-2019 12:12:35 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Å akseptere deg selv.

Det å forholde deg ekte og kjærlig til deg selv, selvaksept

Under all uforbeholden kjærlighet ligger en oppfatning om at uansett hva din partner gjør, sier, føler eller gir utrykk for, vil alt bli mottatt i en atmosfære fri for fordømmelse. Hvis du kan praktisere en slik aksept overfor deg selv, klarer du også å vise den samme grad av toleranse overfor dine barn, venner og din elskede. Hvis du aksepterer dine egne ufullkommenheter, vil du være mer overbærende med andres. Aksepterer du dine feil? Dersom du klarer det, vil du oftere kunne tilgi andre deres feil. La deg vokse på de «lærepengene» du får, det vil skape rom for andre rundt deg, der de også kan lære noe. 

En side ved livets skjønnhet er at alle mennesker har fått sin tid på jorden til å øve seg i egenkjærlighet <3

LilleheimCoach

Foto:Malene Lilleheim

-

-

-

#foto#malenelilleheim#livetsoverskudd#psykoterapi#kognitivterapi#kjærlighet#tilli#mentalstyrketrening#emosjonelleminner#tankenskraft#coaching

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.