Indre styrke og selvtillit

Skrevet d. 12-6-2019 18:41:59 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Den mentale aktiviteten til et menneske påvirker dens tanker og forestillingsbilder. 

Er du ofte nedstemt eller sliter med en indre uro, kjenner du kanskje en strøm av negative tanker og forestillinger om hendelser og situasjoner som trekker deg ned.  


Slike forestillinger om situasjoner kan virke troverdig for den det gjelder, men fortoner seg ofte som urimelig, eller overdrevne for andre. 


I samtale hos meg sorterer vi ut tanker om hendelser du er opptatt av. Deretter setter vi ord på hvilke følelser som kommer til uttrykk i deg, når du godtar trakasserende tanker om disse hendelser. Ser på de som gyldige. 


Hvordan tolker du «dine» oppfatninger av andre personer og hendelser når dine tanker er lite gjennomtenkte og kun delvis bevisste. 

( - for et ork! - Jeg greier det ikke - Hun virker ikke glad for å se meg - Nå dummet jeg meg ut - De inviterer meg bare for at de må - Det er totalt nytteløst?)


Slike forestillinger er oftest ikke sannhet. 


I samtale med meg jobber vi med å endre dine tanker og forestillinger , slik at de jobber for deg og ikke imot deg. Dette for å øke din indre styrke og selvtillit. 


LilleheimCoach❤️Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.