Hvem er du i møte med andre?

Skrevet d. 16-11-2018 14:02:21 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Hvordan er ditt syn på andre mennesker? 

Har du en «holdning» til,at du gjerne vil kontrollere hva andre tenker om deg? Jeg forstår godt at det kan kjennes trygt og behagelig med opplevelsen av at andre synes du er bra nok og litt til. 

En mere realistisk tilnærming til hva andre tenker om deg, kan bryte ned din «illusjon» om at verden er rettferdig. Alle andre godtar ikke deg for den du er på godt og vondt. Kan du tåle det? 

Fokuser på at du er bra nok, det er «din indre» stemme som bekrefter det, til deg, og gir deg kjærlig oppmerksomheten. 

Kanskje kan du vurdere om det er «så viktig»for deg, hva andre mener om deg.

Mangel på opplevelsen av andres aksept, er en gjentagende utfordring hos de jeg snakker med. Enkelte kan ha en holdning om at de er nødt til å beskytte seg mot andre mennesker og helst unngå de personer som ikke er gode på å gi anerkjennelse.

Om du knytter ditt selvbilde opp mot hva andre synes om deg, er jeg redd du ofte kan få en selvfølelse som drar deg ned, og gjør deg nedstemt uten at du kan gjøre noe med det. Hvis du da ikke endrer din holdning til «hva andre tenker om deg». Støtt deg til din indre dialog, den indre stemmen som bekrefter at du er mer enn bra nok. Du kan ikke kontrollere hva andre tenker om deg. Med tillit til deg selv kan din holdning være at du er fornøyd med den du er og der er din kontroll. «Du er innenfor din kontroll-sone». Lytt interessert når andre kommer med tilbakemeldinger, også de du ikke liker. Vurder, hva kan stemme i det de andre sier og hva er feil og misforståelser. Du trenger ikke endre din personlighet, om du ikke kjenner deg igjen i det andre personer sier. Du kan alltid vurdere og søke etter å bli en bedre utgave av deg selv. Være trygg på den personen du ønsker å være for deg selv og i møte med andre. 

I samtaler som dreier seg om deg og de andre, bruker jeg metode innen «emosjonelle ferdigheter» Hvor god er du til å bruke og håndtere dine sosiale ferdigheter i møte med andre.


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.