Hva betyr det å ikke være mester i eget liv?

Skrevet d. 19-3-2020 01:46:57 af Linda Nordskog - Psykoterapeut, Mentaltrener, Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Gestaltcoach, Hypnoterapeut, Helsecoach, Foredragsholder/Motivator, Parterapeut

Vi kan kategorisere personer inn i de som er unnvikende og selvhevdende. De som bare holder seg tilbake, stopper seg selv og viker unna hver gang de har muligheten til å ta litt plass og vise hvem de er, vil komme til å få utfordringer med selvrespekt. De vet utmerket godt at de hadde hatt behov for og ønsket noe helt annet enn det de dag etter dag havner i der de gjør alt for de andre rundt seg, og nærmest utsletter seg selv.

På andre siden av personlighet og atferd har vi de som hevder seg selv arrogant og freidig gang på gang og uansett hva som står på. Disse har åpenbart en tendens til å havne i drama, konflikter og diskusjoner. Oftest er vi mennesker begge deler i ulike sammenhenger.

Livet vil være best når en evner å ha begge disse polaritetene med seg i en balanse i sin væren. Dersom du ønsker å ha Linda Nordskog som din mentor, eller være hennes klient vil du lære hvordan du skal være Mester i ditt eget liv.

Det vil kreve at du både tilegner deg kunnskapen teoretisk, samt at du jobber med deg selv via de verktøyene du får presentert. Det vil innebære både tankemessige, følelsesmessige og fysiske øvelser som bringer deg inn i kraftfulle prosesser som er konstruktive og positive. Du vil lære deg å støtte deg selv, beskytte deg og lytte oppmerksomt innover i deg selv på alt som kan oppfattes i varheten og klarheten som er i enhver levende organisme.

Vi mennesker kan tenke så veldig mye, at vi glemmer denne svært viktige lyttingen med tilstedeværelse og dyp visdom. Noen mennesker har fjernet seg så langt fra det naturlige livet, at de skvetter dersom de føler noe litt sterkt, eller får en sterk kroppsfornemmelse. Det er mange som ikke er mestere i eget liv. De har gitt bort makten til sine egne liv, slik at de lever på nåden til hva andre sier, gjør og leverer.

Når du først har blitt maktesløs, er det helt vanlig å bedrive ansvarsfraskrivelse i sammenheng med å angripe de en har gitt makten til. Dersom en ikke selv er i førersetet i sitt eget liv som en er født til for frihet, ansvar og glede, så vil den levende menneskelige organisme oppføre seg både destruktivt og mot den menneskelige natur.

Både dyreriket og planteriket strekker seg mot å leve godt og lenge. Bare mennesket kan gå mot seg selv, kritisere og stoppe det en egentlig ønsker og har behov for. Lær mer om hvordan leve best mulig, sammen med Linda Nordskog og det vi tilbyr her i Mentora. Alt godt, Linda Nordskog

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.