Følelsene sorg, lei seg, tap

Skrevet d. 14-10-2018 20:29:58 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Denne uken har det vært større fokus på psykisk helse i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse». Det å være raus i møte med den andre og det omhandler også å være raus mot seg selv. 
I terapisamtaler er det fokus på å regulere følelser. Jo mere vi trener i samtaler på anerkjennelse og toleranse for egne og andres følelser, jo bedre kan vi få følelser til å arbeide for oss og ikke imot oss.

Det første trinnet på veien er å lære å identifisere sine følelser. Det nevnes seks grunnfølelse i kognitiv terapi. I samtale hos meg trenes det på de følelser som er viktig for deg å håndtere. 

I en samtale jeg hadde, var personen tydelig nedtrykt og lei seg for tøffe hendelser i livet sitt. Meningen med hva denne personen ville med seg selv og livet sitt ble viktig å identifisere og var fokus i samtalen. 
For oss alle kan livet plutselig komme til å virke meningsløst i perioder. Det bevisstgjøres i samtaler at «alt» er kun perioder, det går over. Livet står ikke stille, det er dynamisk og du kommer opp i situasjoner som kan prege deg sterkt.

Husk på at hver utfordring, gir oss en mulighet til å komme tettere på oss selv, nye dører åpner seg og gir muligheter. Anerkjenne at det å kjenne på følelsen nedtrykt og lei seg er like viktig som glede og lykke.

Har du behov for å gråte, så la tårene renne. Det er en del av livets dans. Hver eneste bevegelse har sin egen rytme. Din evne til å danse med eller imot er avgjørende for dybden av din smerte. Livet er ikke et spørsmål om evig lykke, men om det å kjenne seg selv, å kunne se det store i det lille.

Bruk din livserfaring til å vokse. Der ligger det faktisk stor lykke. Løft blikket og se dine erfaringer, også de vonde og krevende i et større bilde. La deg ikke bli fastlåst i detaljer. 

I terapirommet snakkes det om følelsesmessig intelligens, selve grunnlaget for sosial suksess, selvkontroll, selvoppfattelse og selvrespekt. Evnen til å beherske og regulere sine følelser, medfølelse. Evnen til å håndtere frustrasjoner, sorg, konflikter og evnen til å samarbeide og skape positive relasjoner til andre.
LilleheimCoach

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.