Emosjonell styrketrening

Skrevet d. 25-10-2018 18:06:01 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan endre,
mot til å endre det jeg kan,
og visdom til å se forskjellen.
MarcusAurelius, 150 f.Kr. 
Din personlighet og personlige liv ligger innenfor noe du kan forme og skape. 
Du skaper også verden uten for deg selv og oppfatter og tolker dine opplevelser forskjellig fra andre. 
Ditt verdensbilde, og virkelighet er «i deg» og er avhengig av hva du ser og hva du tror på. 
Videre er dine tanker og opplevelser av verden og andre personer, med på å forme og bestemme, hvordan du kommuniserer, og hvilke sosiale ferdigheter du legger mest vekt på. 
Du snakker best til deg selv og med deg selv , om du kjenner til «din indre dialog» Identifiser om du snakker varmt til deg selv eller svært kritisk. Hvilke holdninger har du til dine livserfaringer? 
Hvilke holdninger har du til andres holdninger og livserfaringer? 
Du bør sette pris på forskjellighet, snarere enn kjempe for dine egne, særdeles private synspunkter. Når din følelse av eget «verd» er ekte, gir du positiv energi i samtale med andre. Disse personer føler seg verdsatt i møte med deg. Din opplevelse av egenverdi, vil gjenspeile seg gjennom din nonverbal og verbal kommunikasjon at de andre er OK. 
Å være en "person" som ikke er redd for å innrømme det han eller hun ikke vet. Et menneske som er trygg, forventer ikke å ha alle svarene, men våger å stille spørsmål til det de ikke vet og det de ikke på forhånd kjenner svarene på. 
Du skal tro på «deg» , at VI - du og jeg - er likeverdige.

I terapi samtale holdes fokus på dine kognisjoner. Disse er mer eller mindre bevisste og klare. Jeg bruker samtale metoder, for å identifisere dem, for at du kan vurdere og eventuelt endre dem om de ikke jobber for deg og bringer deg til det mål du ønsker. ( Kognisjon handler om erkjennelse, innsikt i egne tankeprosesser, følelser og adferd).

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.