Den skumle endringen.

Skrevet d. 12-5-2019 14:30:47 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Når situasjoner i livet påvirker og endrer livet ditt. 

Noen endringer krever lite av deg, mens andre kan kreve mere enn det du synes selv du har av evner og krefter for å komme deg igjennom. 

Alle livsfaser har sin sjarm. Det å se nyanser ved å ta et tilbakeblikk av livet og det å leve i nåtid. 

Fra samtaler ser jeg at dette å takle et samfunn i evig utvikling kan være krevende. Livet står ikke stille og en kan ikke stoppe tiden. 


Hvis du har satset alt på ekteskapet ditt, og oppriktig kjent at dette er ankerfestet i livet ditt, er det lett å forstå at et brudd blir tøffere enn om du hele tiden hadde hatt en exitplan.


Hvis du mister jobben eller sier opp selv uten å ha en annen jobb for hånden, kan det skape vanskelige tanker og følelser som gjentar seg i sirkel. 

Om helsemessige utfordringer kommer, kan det være vanskelig å se muligheter. 

I samtaler holder vi ofte fokus på at du satse i nåtid - satse der du er, mens du er der. 

Du bør være mentalt bevisst på at livet har mange veier du ikke vet hvor vil lede deg. Helst ha en åpen holdning til livet, som en prosess og ikke som en fiks ferdig vei. Livet blir til mens en går .  

Sjekker en ut og prøver noe nytt, så åpnes nye dører. Muligheter en ikke hadde tenkt på før. 

LilleheimCoach ❤️

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.