Integrativ terapi

Skrevet d. 18-2-2021 16:03:04 af Dorota van Tiggelen - Psykoterapeut, Integrativ terapeut

Integrativ terapi er en psykoterapeutisk retning som ser på mennesket i hans eller hennes hele livssammenheng. Den er kjennetegnet av metodemangfold, fokus på pasientens ressurser, kroppsbevissthet og kreativitetsopplevelser. 

Opplevelsen av helse relateres i Integrativ terapi til alle menneskets livsområder:

- det psykiske (følelser, tanker, verdier, normer, tro),

- det fysiske (opplevelsen av egen kropp),

- det sosiale (familie, venner, kontakter med andre mennesker),

- arbeid og fritid (hobbyer, aktiviteter),

- vår økonomiske situasjon (materiell sikkerhet),

- miljøet vi lever i,

- vår livshistorie og kulturell bakgrunn.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.