Gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Se høstens kursoversikt

Skrevet d. 10-6-2021 17:26:27 af Samlivsskolen v/ arbeidende styreleder Anna Sigridsdatter Heen -

Gratis samlivskurs for dere som venter – eller nettopp har fått – deres første barnI Norge er vi så heldige at staten gir drahjelp til par som er førstegangsforeldre for at dere skal få en bra start på den store overgangen det er å gå fra å være to til tre.

Hvis dere er i denne målgruppen: Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Godt Samliv er et parkurs for dere som venter eller har fått deres første barn. Mange opplever store endringene i denne perioden, både for sin egen del og i møte med partneren. Kurset gjør dere godt rustet for å møte utfordringer, snakke sammen og ta vare på parforholdet. Dere får ny kunnskap og ferdigheter for å takle denne utfordrende tiden, og gode verktøy når det butter. Dette kurset er en gave, både til dere og barnet deres.

Kursinnhold: Kurset går over 8 timer og inneholder fire deler: Vårt parforhold: Fra par til familie Kommunikasjon: Å holde forbindelsen Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det? Den store forandringen fra par til familie. Under alle dele av kurset vil dere sitter sammen som par og gjør øvelser og refleksjoner sammen som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig å dele tanker eller oppdagelser i plenum. Kurset er som før skrevet gratis. Det serveres mat og drikke på de fysiske kursene.

FULLFINANSIERT AV BUFDIR Dette kurset er et forebyggende samlivskurs har som mål å støtte opp om familie- og parforhold. Kurset er utviklet og fullfinansiert av BUFDIR (Barne-,ungdom og familiedirektoratet ). Kurset kommer som et supplement til det offentlige tilbudet som finnes (helstasjoner, familievernkontorer, barnevern osv) . BUFDIR har sertifisert kursledere som står klare til å holde dette samlivskurset mange steder i landet. Det gjelder også mange av oss som er kursledere i Samlivsskolen.

SAMLIVSSKOLENS TILBYR KURSET GODT SAMLIV Samlivsskolen er en frivillig organisasjon som består av kursledere som tilbyr samlivskurs og andre relaterte tilbud til par, familier og enkeltpersoner. Flere av våre kursledere er sertifisert for å holde kurset Godt Samliv for førstegangsforeldre. Nedenfor ser dere når og hvor vi holder dette kurset og hvem som er kursledere for de respektive kursene:

TIDSPLAN SOMMER/HØST 2021

19.6, kl. 9-17. Digitalt. Kursledere er Sigurd Riste Andersen og Janne Marit Larsen 12.8 og 19.8, kl 17-21 (begge dager). Digitalt. Kursledere er Sigurd Riste Andersen og Janne Marit Larsen 21.8, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 28.8, kl. 9-17, Oslo. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen 11.9, kl. 9-17, Hønefoss, Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen 18.9, kl. 9-17. Digitalt. Kursledere er Sigurd Riste Andersen og Janne Marit Larsen 21.9 og 28.9, kl. 17-21 (begge dager). Digitalt. Kursledere er Sigurd Riste Andersen og Janne Marit Larsen 11.9, kl. 9-17, Hønefoss. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen 11. september, kl. 9-17, Hønefoss, Kursledere: Ann Sofie Anderson og Anna Sigridsdatter Heen 16.9 og 23.9, kl. 16.30-20.30. Digitalt. Kursleder: Lillian Tiller og Helene Bakke 25.9, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 7.10 og 14.10, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim. Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder 23.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 28.10 og 4.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim. Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder 30.10, kl. 9-17, Jessheim. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen 30.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 6.11, kl. 9-17, Oslo. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen 13.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 18.11og 25.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim. Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder 20.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder 20.11, kl. 9-17.Digitalt. Kursledere er Sigurd Riste Andersen og Janne Marit Larsen

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.