Vi påvirker hverandre

Skrevet d. 1-1-2018 20:05:22 af Eli Irene Brager - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Det er nytt år og nye muligheter, det høres kanskje ut som en floskel, et gjentagende mantra, men det ligger en sannhet i det. Og det er ikke bare ved vært årsskifte hvor vi får nye muligheter, nei vi har valget hver eneste dag og hver eneste time. Valget om å være positiv eller negativ. Være oppmerksom og se muligheter i det som skjer rundt deg, eller være lukket og ikke la noen ting komme inn på deg. Vi har hele tiden valg om hvordan vi forholder oss til de forskjellige situasjoner som dukker opp i livet hver dag. Det behøver ikke være de store tingene, det kan være små ting i hverdagen

Det å være positiv og blid påvirker også menneskene rundt deg. Det kan være i familien, på jobben, i selskapslivet. Vi har noe i hodet som heter speilnevroner, det har vist seg gjennom forskning at vi som personer opptrer som et speil på andre mennesker. Altså møter vi en blid og glad person, så blir vi også mer blide og glade, er vi selv blide og glade og møter en innesluttet, nedstemt person, så blir den nedstemte personen også blidere. De holdninger som vi uttrykker med kroppen vår fra mimikken i ansiktet til hvordan vi går og står påvirker de personene som vi omgås. 

Det er ganske spennende å tenke på at hver enkelt av oss har så stor påvirkning på de menneskene vi møter og omgås med. Vi blir til sammen, sier vi i Gestaltterapien. Det skjer noe i feltet mellom oss når vi møtes, om vi kun er to stykker eller en gruppe. Samtalen og stemningen mellom to stykker påvirkes av hvordan vi oppfatter hverandre og hvem vi blir i møte med hverandre. I en gruppe likeså. Gruppedynamikken, stemningen i gruppa endres i forhold til holdningene og oppførselen til de som er i gruppa. Vi påvirkes også av den situasjonen som vi befinner oss i når vi møtes. Ser vi på en fotballkamp, står vi og heier og roper, ser vi en morsom film, ler vi, er vi i en begravelse er vi triste. Så vi påvirkes både utenfra og innenfra. Dette jobber vi med i Gestalt, hvem blir vi i møtet med hverandre. 

Vi tror at det vi finner frem til i terapirommet av holdninger, meninger, oppførsel og behov, speiler livet utenfor terapirommet. I terapien øker vi varheten på det som er. Og det kan vi ta med oss ut i det virkelige liv. Det er der livet skal leves! 

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.