Var alt bedre før i tiden? Hvordan bedre utnytte matressursene våre

Skrevet d. 11-4-2020 12:45:55 af Bengt Bakke - Coach, Kostholdsveileder

Det er et uttrykk som sier «alt var bedre før» Det er en sannhet med modifikasjoner. Går man langt nok tilbake hadde våre forfedre nok å stri med i form av andre faktorer som kanskje ikke skyldes mat. Men de hadde nok god tilgang på næringsrik mat som inneholdt mye bedre og mer vitaminer og mineraler enn det vi ser i dag. De var nok i bedre form også. Noe som skyldes at de måtte jobbe for føden! Hvis man går tilbake og ser på fellestrekk i de gamle kulturene så ser man at tilgangen på ren mat dvs mat som ikke var bearbeidet på annen måte enn konservert og kanskje fermentert, var en viktig faktor. Tilgangen på animalsk føde var også et særtrekk som mennesker i steinalderen og til og med fram til i dag hos f.eks urbefolkning i amazonas eller eskimoene på Grønnland benytter seg av .Et annet fellestrekk var at de gjorde seg mye mer bruk av innmat som f.eks hjerte, binyrer og benmarg. Dette var organer som var rik på C-vitaminer. Andre fellestrekk var at maten de spiste var kortreist. De høstet kun det de skulle spise den dagen, både av grønnsaker, fisk og kjøtt. Slik bevarte de alle næringsstoffene og vitaminer og mineraler. Man begynte ikke å dyrke korn før ca for 10 000 år siden. En av fordelen man hadde med tilgang på korn var at man kunne lagre korn i store mengder for senere bruk. Er det så faktorer som er verd å vurdere og som idag er nyttige for oss? En tannlege og forsker ved navn Weston A Price reiste rundt på 1930 tallet og forsket på urbefolkning og sivilisasjoner som hadde lite eller ingen kontakt med omverdenen. Det han fant talte sitt tydelige språk. Maten hadde et vitamin og mineralernivå som var langt høyere enn dagens nivå. Over 10 ganger så mye vitamin A og D som i dagens matvarer. Når vi vet at A vitamin er viktig for nattsyn og D vitamin viktig for immunforsvar, benbygning og i tillegg fremmer serotonin i kroppen (gledeshormon) så er det desto viktigere å ta tilskudd. Over 50 ganger med jod i maten fant Dr Price hos eskimoene! Siden han var tannlege var han naturligvis opptatt av tilstanden på tenner og tannstilling hos disse menneskene. Null hull! Karies fantes ikke og verken tannråte eller andre tannsykdommer var tilstede. Dette skyldtes i hovedsak at de ikke spiste raffinert sukker og mel. En annen viktig faktor var næringsinnholdet i matjorden. Den inneholdt alle de viktige mineralene og næringsstoffene man trengte for å opprettholde god helse. Dette er kanskje den viktigste årsaken til at maten var mer næringsrik i tidligere kulturer. Mye av grunnen til at matjorda er mer næringsfattig idag er pga rovdrift på jorda og følgelig må man bruke kunstgjødsel for å tilføre næringsstoffer, men kunstgjødsel har dessverre flere negative sider enn helsefordeler. Faktorer som dette og lang transport fra lager til ditt kjøkken, gjør at maten mister ca 40% av sitt næringsinnhold. Vi trenger ikke gå lengre tilbake enn kanskje 50 år for at jorda var mer næringsrik. Dette er verd å tenke på når man skal vurdere økologisk eller konvensjonelle produksjonsmetoder. Tenker du egentlig over hvor gammel maten du spiser er? I de gamle kulturene var man mye flinkere til å utnytte hele dyr når man slaktet. Man trenger egentlig ikke gå lengre tilbake enn 100 år hvor man spiste alt fra hjerte/lunger, binyrer (rikt på c vitaminer). Idag får man brekninger hvis man nevner lungemos og smalahove. Andre faktorer var hvordan våre forfedre behandlet og tilberedte maten. En polforsker ved navn Vilhjalmur Stefansson levde med eskimoer i et år og han beretter i sin bok at kjøtt og fisk ble såvidt lunket litt, dette gjorde de for å bevare alle næringstoffene maten inneholdt. Slike tilberedningsmetoder ser man mest brukt spesielt i supermat der man varmer maten opp til maks 40 `c. Det nærmeste de fleste av oss kommer slike behandlingsmetoder er når vi spiser sushi!. Hvordan stemmer så myndighetenens kostholdsråd i dag med slik man levde før? Når man ser at befolkningen bare blir sykere og fetere av maten vi blir anbefalt å spise, må man vel trygt si at helsemyndighetene har gitt feile råd. Det var ingen som rådet våre forfedre til noe som helst. Til tross for det klarte de seg bedre enn vi gjør idag. Riktig nok før man begynte å innføre korn og raffinert sukker. Et fellestrekk i de gamle kulturene har hele tiden vært å spise animalsk fett (mettet fett) og protein av god kvalitet. Når man i tusenvis av år har erfart hvor viktig dette har vært for å opprettholde god helse, kan man lure på om myndighetene nærmest «kalkulerer» med at en viss andel av befolkningen skal feile noe slik at legene og annet helsepersonell ikke skal bli arbeidsledig! For 50 år siden var det vanlig å få gebiss til konfirmasjonen! Nå er nok ikke tannsykdommer som tannråte og karries så utbredt men man ser det enda. Når man ser på hva Weston Price og Vilhalmjur Stefansson fant da de forsket på polarindianere og inuitter, er det ikke vanskelig å skjønne at raffinert sukker og hvitt mel, er hovedårsaken til tannråte, livsstilssykdommer og andre plager. Når man ser på hvordan folk levde i de gamle kulturene kontra idag, forstår man at det er oss selv som har påført stort sett alle de mest vanlige sykdommer vi ser idag. Det fantes jo ikke noe som het diabetes, kreft, tannråte eller hjerte/kar sykdommer i steinalderen. Antall psykriatiske diagnoser har mer enn tredoblet seg i løpet av de siste 30 år. Dette skylder nok ikke bare kostholdet men andre faktorer knyttet til dagens livsstil. Dette ser man også hvis man introduserer raffinert sukker, mel og alkohol til samfunn som ikke har hatt dette tidligere (f.eks eskimoene og indianerne). Så kan de gamle tradisjonene forklare hvorfor vi sliter med så mange kostrelaterte plager? Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn kanskje 70 år. Da var vår sivilisasjon nokså lik den vi har idag. Maten man kjøpte var kortreist og man brukte ikke bearbeidet mat i det hele tatt. All mat man spiste ble laget fra grunnen av husmoren i huset. Innholdet av mineraler og vitaminer var høyere enn dagens råvarer. Melken var verken pastaurisert eller homogenisert. De drakk stort sett råmelk eller A2 melk som vi idag kaller den. De hadde et mye mer balansert kosthold.. Med det mener jeg at dagens kosthold har en betydelig høyere andel raske karbohydrater (poteter,hvitt mel og raffinert sukker) og at det er denne andelen som dessverre forårsaker mange av disse sykdommene vi ser idag. En faktor som de fleste ikke tenker på er at sukker fortrenger andre viktige næringstoffer og dessverre bidrar til å redusere kvaliteten på maten vi spiser idag. Idag spiser barn og unge søtsaker og brus nærmest hver dag! Hver dag blir lørdag. En tannlege sa en gang at «skrukorken på colaflaskene bidro til at barn og unge fikk tannråte og hull i tennene fordi de nippet til den hele dagen og følgelig ble utsatt for syreangrep på tennene. I tidligere tider spiste man «søtsaker» fra naturen slik som bær, råhonning og nøtter. Man «jobbet» for føden. Altså fikk man mosjon og trening som en integrert del av matsanking og produksjon. Stress er en ny «livsstilsykdom» som er dukket opp i nyere tid. Det er ikke farlig å være stresset fra tid til annet. Og de fleste mennesker er det, men det er når vi er stresset hele tiden på grunn av all kjas og mas, at det begynner å bli farlig. En markør for stress er hormonet kortisol. Et stadig forhøyet kortisolnivå kan gi stressrelaterte plager. Kortisol hemmer immunforsvaret. Andre symptomer er at man gjerne blir fort sliten og stresset. Og i tillegg vektøkning, muskeltap, redusert serotonin produksjon (vårt lykkehormon), redusert sexlyst, redusert søvnkvalitet og hukommelsessvikt. Stress i gamle kulturer var stort sett forbundet med flukt fra ville dyr og fiender. Så stress var ingen sykdom i tidligere kulturer. Så ja! mye var bedre før, men ikke alt. Men forskning viser at de fleste sykdommer og plager man ser idag, er relatert til vårt «nye» kosthold som inneholder mye bearbeidet og raffinert mat. Hvordan har det så blitt slik? Produksjon av mat i dag er industriell og langreist. Derfor er ikke maten av den kvalitet som i tidligere kulturer. Alt skal gå så fort idag med tanke på tilberedning og konsumering av mat. Man tyr som oftes til ferdigmat som dessverre ikke er av særlig god kvalitet. Vitamin og mineralnivå i maten er langt lavere enn det var i tidligere kulturer. Dette skyldes i stor grad utarming av matjorden og lang transport fra produsent til konsumer. Hva kan man gjøre for å reversere sykdom og plager vi ser idag? Man må bli mer bevisst på hva man spiser og hvordan man tilbereder maten. Spis mer ren mat og helst økologisk for å unngå giftstoffer og tungmetaller. Gjør måltider til en samlingsstund for familien og unngå stress. Sørg for å tren regelmessig. Du har sikkert hørt alt dette før! Men ingenting av dette skjer hvis ikke du begynner!

Læs mere om: Helse

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.