Tidsfrister – en kilde til STRESS? Få 6 tips for å mestre jobbhverdagen!

Skrevet d. 21-9-2016 21:04:15 af Helene Bakke - Psykoterapeut, Veileder, Coach

 Jeg sitter ved skrivepulten, redsel for ikke å bli ferdig i tide kommer snikende! Uutholdelig! Hjerte banker fortere, og jeg kjenner svetten renne nedover skjorten. Hvordan skal jeg komme i mål denne gangen? Oppgavene hoper seg opp, jeg hopper fra den ene til den andre oppgaven. Alle maser om min oppmerksomheten. Oppgaven bør være levert før tiden. Jeg begynner å svette på hende og angsten tar overhånd. Alt stopper opp og jeg får ikke gjort noen ting?  Dette kaller jeg negativt Stress.
Kan du kjenne deg igjen?

 

En tikkende bombe – redselen tar kontroll
Når redselen tar over begynner kroppens indre varsel klokke å ‘slå seg på’. Kroppen venter på neste fare og er på høygir. Hjerte slår fortere og fortere og det er vanskelig å finne hvilepulsen. Når varsel klokken er ‘på’ over en lenger tid, er det stress. Vi har forskjellige måter å reagere på under stressede situasjoner. Hvordan reagerer du? Noen reagerer med å bli sinte, kjefter og smeller, mens andre blir handlingslammet og likegyldige. En annen variant er å uttrykke sin misnøye ovenfor kolleger.

 

Du kan selv forebygge – ta kontroll over farene
For å forebygge stress måtte jeg lære meg å kunne ‘slå av’ den indre bryteren som utløses ved fare. En tidsfrist er ikke en fare i seg selv, men ved ikke å ha kontroll over oppgavene vil kroppen reagerer som om den er i en fare.  Ved økt tilstedeværelse og å kunne være i ‘her og nå’ har det hjulpet meg til å kunne ‘slå av’ bryteren. Dette har jeg trent på. Nyere forskning viser at bruk av Mindfulness øvelser vil ha god effekt. Andre måter å forebygge på er å høre på musikk, trene, sterke naturopplevelser eller kunst. Å trene på å være i øyeblikket, ‘Nå spiser jeg mat’, i stedet for å tenke på hva som kommer til å skje en gang i fremtiden. Selv bruker jeg naturen som meditasjon.

 

Gjenkjenning av stress – trygghet og utfordring
God selvinnsikt gir økt trygghet slik at jeg lett gjenkjenner de utløsende faktorene, noe som er individuelt. ‘Jeg tåler ikke mas’, ‘de er så dårlige til å planlegge’, ‘uklare beskjeder’ og ‘jeg får aldri vite hva som skjer’, dette er uttalelser som tyder på at jeg ikke har kontroll og når jeg i tillegg har høye krav til meg selv, kan dette utløse stress. Hva utløser stress hos deg? Planlegging og mestring av arbeidsoppgaver er suksessfaktoren for å føle seg trygg for å nå tidsfristen, samtidig skal det være en balanse med utfordringer.


Tidsfrist og stress
For å oppnå et mål eller en målsetning er det viktig å sørge for at det blir satt en tidsfrist for når oppgavene skal være ferdig utført. En strategi må utarbeides: planlegging av oppgaver, tidsbruk og ressurser. Dette må gjøres på flere nivåer og ikke bare fra ledelsen. Jeg må gjøre det på mitt nivå. Et viktig element i å nå målet er motivasjon og mestring. Dette vil være et samspill mellom ledelsen og meg selv. Det er kun jeg som vet hva jeg mestrer og hva som skal til for at jeg har fokus og motivasjon. Er du ærlig mot deg selv? Stress er en tilstand av mental eller følelsesmessige belastninger eller spenninger som følge av uønskede eller krevende omstendigheter.

6 TIPS for å kunne få kontrollen over STRESS!

Forebygging og gjenkjenning av stress er viktig, men jeg vil gi deg noen suksessfaktorer jeg selv bruker. Dette har gjort susen for meg:

 1. Få oversikt:
  Gå igjennom hvilke oppgaver du har foran deg. Ranger etter hvilke som haster mest for å nå målet eller fristen. Informer andre involverte om disse fristene slik at du ikke blir stresset.
 2. ‘Popp inn’ mailer og tilbakemelding:
  I løpet av dagen vil det komme flere oppgaver via mail eller andre input. Hvor skal du legge denne oppgaven inn i din rangeringsliste? Gi tilbakemelding til oppdragsgiver om når du forventer at oppgaven skal være ferdig. Blir du ikke ferdig i tide, kommuniser dette.
 3. Avslutt oppgaven du har påbegynt:
  En god strategi er planlegg – utfør – avslutt og gå til neste oppgave. Å begynne på flere oppgaver samtidig vil gjøre at du mister oversikten.
 4. Mas og forstyrrelser
  Veldig ofte vil andre at du prioriterer deres oppgave først – det haster mest. For at du skal få gjort arbeidsoppgaven må du få en konkret forklaring på hva som skal bli gjort, hvordan og for hvem. Er ikke dette blitt definert, så kast ballen tilbake.
 5. Alene eller sammen:
  Om du ser at du ikke har nok kunnskaper, ikke rekker det innen fristen el – be andre om hjelp der det er mulig. Har du en leder eller jobber i et team er det viktig å hente støtte i vanskelige situasjoner.
 6. Pust ut:
  Etter en hektisk periode evt etter at du er ferdig med et del mål, ta en rolig dag hvor du rydder opp og gjør de oppgavene du synes er mest spennende, morsomt eller avkoblende. Et tips er at du skriver ned hvilke oppgaver du liker best å gjøre og som motiverer deg. Gjør dette nå… og kjenn på gleden av å ha blitt ferdig og har stått i det.

 

Lykke til :)

Hilsen Helene
Psykodramaterapeut

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.