Den positive og negative indre dialogen

Skrevet d. 6-3-2018 11:09:43 af Eli Irene Brager - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Går du av og til rundt og prater med deg selv? Det hender vi kan gjøre det. Det er helt naturlig å ha en indre dialog. Den indre dialogen vår kan være både positiv og negativ. Vi kan bygge oss selv opp ved rett og slett å skryte av oss selv. «I dag har jeg gjort en god jobb!» «Det var godt at jeg fikk snakket med min kollega om det» «Jeg er et bra menneske.», «Det var fint at jeg fikk avlastet samboer med å dra på butikken».  Eller vi kan gå inn i en negativ dialog «Dette klarer jeg aldri!», «Hva vil de andre tro om jeg gjør det?» «Det er best å la være» «Jeg er bare dum jeg». Vi kan kjenne på forskjellen, hvordan påvirker det positive og det negative oss? Kjenner vi at vi retter oss mer opp i kroppen og blir gladere når vi innvilger oss selv litt skryt, men når vi gjør det motsatte og snakker negativt til oss selv, synker vi sammen, ser ned i bakken, tør ikke møte andres blikk, vil helst være for oss selv.

I Gestaltterapi snakker vi om polariteter. I den indre dialogen kan vi her sette opp for eksempel negativ tanke – positiv tanke, det blir et polaritetspar. Den negative tanken om oss selv kan bli så stor at vi ikke rommer den positive tanken. Kanskje har vi også en forestilling om at vi ikke skal si så mye pent om oss selv. Vi kan bli hovmodige hvis vi skryter for mye av oss selv, har vi kanskje hørt. Det er noe vi kan ha blitt innprentet som barn. Det er ikke sant. 

Jeg tenker at det er viktig å skryte av seg selv når vi har gjort noe som vi tenker er bra, for det vil få den positive polen til å vokse. Vi har lov til å føle at vi selv er gode. Hvis vi ikke er gode mot oss selv, hvordan kan vi da bli gode mot andre? Det er viktig å ta seg selv på alvor og faktisk gi seg selv ros. Og med det kan vi få selvtilliten og selvfølelsen vår til å vokse. Vi vil stå bedre i oss selv.  

Dette kan vi jobbe med i terapi, jobbe med å få frem det positive tankesettet, den positive dialogen, den som skaper engasjement, glede, iver, det å våge. For står vi trygt i oss selv med en positiv dialog vil vi føle oss bedre. Vi vil se opp og frem i stedet for ned og bort. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.