Pyromani

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

PyromaniSelv om de fleste opplever ild som ganske fasinerende, er det noen som opplever at de tiltrekkes av ild og har et ønske om å starte/sette på en ild. Pyromani er et alvorlig problem som kan sette både vedkommende og andre i stor fare. Det defineres som en sykelig trang til å sette på og se på ild og en person som lider av pyromani kalles pyroman. En brannstifter er en person forsøker å utføre eller utfører brannstiftelse enten på eiendom eller andre gjenstander. En pyroman er en brannstifter som ikke har noe klart motiv i form av hevnønsker, økonomisk vinning eller ekstremistiske holdninger. En pyroman opplever en sykelig spenningsøkning forut for brannstiftelsen, som igjen demper spenningen og gir en indre ro. Pyromani regnes som en impulsforstyrrelse. De fleste som lider av en slik mani, opplever en følelse av engstelighet og stress inntil de får utløp sin tvangshandling. Selv om dette er en relativ sjelden lidelse, kan de ha alvorlige konsekvenser for ens liv og helse.

Årsaker til pyromani

Man kjenner ikke årsakene bak pyromani, men de relaterer seg ofte til problemer eller utfordringer som kan ha forårsaket en dårlig oppvekst eller en vanskelig livssituasjon. For de fleste viser den sykelige interessen seg allerede i barndommen eller i ungdomsårene og vil følge vedkommende inn i voksenlivet, hvis man ikke får behandling i tide. For noen kan det være et forsøk på å få oppmerksomhet, mens hos andre kan det være et uttrykk for manglende sosiale evner. Selv om slike individuelle motiver spiller en rolle, menes det at oppdragelse, eller mangel på en, også spiller en rolle i forhold til om barn utvikler en slik interesse.

Det mest åpenlyse symptomet på pyromani er at man starter ilder og opplever ild og brann som fasinerende. Det er dog også andre diskrete indikasjoner på at denne vane - og impulshandlingen kan være et problem. Mange barn og unge som er pyromane vil ha sosiale utfordringer og sliter med å håndtere stress på en normal og sunn måte. Depresjon, herunder selvmordstanker, ses også ofte hos pyromaner. Hvis man ikke mottar behandling kan denne lidelsen få seriøse konsekvenser, også strafferettslige, skader på egen kropp som følge av brannstiftelser og ikke minst skade på andre mennesker.

Vanlige symptomer på pyromani:

  • Hyppig brannstiftelse
  • En fasinasjon av brann
  • Depresjon
  • Selvmordstanker
  • Utfordringer med mellommenneskelige forhold
  • Manglende evne til at håndtere stress

Behandling av pyromani

Selv om det ofte er lettere å behandle barn som viser tegn til pyromani, fordi de fortsatt er unge og muligens ikke har utviklet et skadelig tanke- og handlingsmønster, er det også mulig for voksne å få hjelp og behandling. Online terapi via GoMentor kan hjelpe både barn, unge og voksne som sliter med denne svært skadelige vane-og impulshandlingen. Rådgivning bidrar til å bearbeide de emosjonelle traumene som er typisk forbundet med brannstiftelse. Med GoMentor.no som platform kan man få fullstendig behandling for pyromani og andre lidelser, fra våres tilknyttede mentorer. Enten du selv sliter med slike tanker og handlinger, eller er du pårørende, er det mulig å avtale personlig møter eller online samtaler med en psykolog eller terapeut.

Finn din mentor i listen undere eller ved å trykke på ‘Finn ekspert’-knappen til høyre.

Få hjelp mot pyromani

Susanne Borge Kristina Buss Folkestad Hanne Kurås Karlsen Katinka Kjos-Kendall
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Få hjelp mot pyromani

Susanne Borge Kristina Buss Folkestad Hanne Kurås Karlsen Katinka Kjos-Kendall
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Pyromani

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.