SuperSensitiv - både fantastisk og utfordrende <3

Skrevet d. 11-10-2018 21:29:45 af Silje Kristine Haugen - Coach

SuperSensitive gaver

Hvis du vet eller har en mistanke om at du er sensitiv, er du mest sannsynlig en av dem som fornemmer og fanger opp andre menneskers stemninger og følelser mye sterkere enn «folk flest». Selv om vi sensitive er like forskjellige som andre mennesker, har vi blant annet til felles et stort behov for å forstå – både oss selv og de rundt oss. Vi kan lese andre mennesker på flere nivåer, og kan lett fange opp det som ikke blir kommunisert direkte og med ord. Dette byr på noen fantastiske gaver. Det gjør oss for eksempel ofte ydmyke, undrende og forståelsesfulle og i stand til å ha svært dype, ekte og meningsfulle relasjoner (de fleste høysensitive lengter veldig etter denne typen relasjoner, hvis de ikke har mennesker rundt seg som også er sensitive). Vi er også ofte i stand til å legge merke til og glede oss over detaljer som andre ikke får med seg, og kan for eksempel «falle i staver» over en vakker utsikt, bli utrolig lykkelige over å kjenne lukten av nyklippet gress, eller varm vind mot kinnet.

Supersensitive utfordringer

På den andre siden følger det også noen typiske utfordringer med sensitiviteten. Vi kan lett bli overveldet eller slitne av all den «informasjonen» og stemningene vi hele tiden tar inn. Noen har sammenlignet det med å være en radio som er tunet inn på alle kanalene samtidig – ikke rart det blir litt slitsomt innimellom. Hvis det er uoverensstemmelse mellom det som bli sagt og den stemningen vi fanger opp, kan vi lett bli utrygge.

Grubling og selvransakelse er også noe mange sensitive kjenner seg igjen i. Å være nysgjerrig på seg selv, gir selvinnsikt. Og selvinnsikt er selvfølgelig utrolig viktig for å kunne utvikle seg og leve det livet man ønsker. Men faktum er at vi ofte kjenner våre begrensninger mye bedre enn våre styrker. Det vi er gode til, har vi en tendens til å nedvurdere, eller til og med være blind for. Så sammenligner vi oss heller med andre, som kanskje ikke er høysensitive, og prøver å leve opp til og prestere i forhold til andres talent og begavelse.

Da jeg for noen år tilbake forsto at jeg var høysensitiv, var det mange brikker som falt på plass. Plutselig forsto jeg hvorfor jeg blir så sliten i enkelte sosiale settinger. Jeg forsto også hvor viktig det er for meg å trekke meg tilbake (som i HEEEELT TILBAKE) for å lade batteriene alene, og ikke minst skjønte jeg, og merket på kroppen, konsekvensene av at jeg ikke gav meg tid, rom eller lov til å gjøre nettopp det ofte nok. Jeg forsto endelig at jeg ikke bare kan ta meg sammen og holde det gående og at det ikke gir noen mening å sammenligne seg med andre, når jeg skal sette grenser for mye jeg skal forlange av meg selv.

Det har vært (og er fortsatt) en lang vei å gå, med mange vaner og mønstre som skal brytes, men jeg kan love at det har vært anstrengelsene verdt. På veien har jeg gjenfunnet mine sensitive superkrefter, som for eksempel dyp intuisjon, evnen til å virkelig å kunne lytte, nærvær, nytelse, evnen til å kunne glede seg over de små, små tingen i livet! Å gi meg selv mulighet til å lade batteriene på MIN måte (for meg er det alenetid og natur som gjelder, ikke kino eller kafebesøk – det kan jeg gjøre når batteriene ER ladet), gir overskudd og plass til at sensitivitetens gaver virkelig kan få utfolde seg.

Veien hjem – gjenoppdag dine superkrefter

I arbeidet mitt støtter jeg SuperSensitive mennesker i å finne tilbake til sine sensitive superkrefter. Sammen går vi inn i grunnleggende tema som blant annet; "hvem er jeg?", "hvilke behov har jeg?", "hva gjør meg tilfreds og lykkelig?", og "hva er det jeg i dag tenker eller gjør som hindrer meg i å ha det best mulig?".

«Hvordan kan du være tro mot deg selv, hvis du ikke lenger husker hvem du er?»
~ Silje Kristine – SuperSensitiv
Det finnes ikke noe mer fantastisk enn å få være med når et menneskeretter retter fokuset mot de fantastiske gavene som følger med sensitiviteten og blir klar over hva de må passe på for at disse virkelig skal blomstre. Da først kan vi utfolde oss og være SuperSensitiv, akkurat som vi er ment å være.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.